Vanaf zondag opnieuw bezoek in autonome assistentiewoningen en in initiatieven beschut wonen

  • 9 mei 2020

Wie woont in een assistentiewoning die niet verbonden is met een woonzorgcentrum, heeft dezelfde rechten en plichten als wie in een gewone privéwoning woont. Dat betekent dat de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad van 6 mei ook gelden voor deze assistentiewoningen en dat bezoek er terug mogelijk is vanaf 10 mei. Hetzelfde geldt voor de initiatieven voor beschut wonen.

Het bezoek moet uiteraard voldoen aan de regels zoals die door de Nationale Veiligheidsraad zijn bepaald. Daarbovenop moet er rekening gehouden worden met de mogelijke kwetsbaarheid van  bewoners en moet de bezoekregeling onder zo veilig mogelijke omstandigheden ingevoerd worden. De voorzieningen krijgen dan ook de mogelijkheid en de tijd om de bezoekregeling verder uit te werken en te organiseren. De Taskforce COVID-19 Zorg heeft daarvoor een aantal adviezen opgesteld, bijvoorbeeld:

  • bewoners en bezoeker sensibiliseren om een mondmasker te dragen
  • correcte handhygiëne uitvoeren bij het begin en het einde van het bezoek
  • de bezoeker en de bewoner mogen in de 14 dagen voor het bezoek geen symptomen gehad hebben die op COVID-19 wijzen en niet positief getest zijn
  • bij de collectieve woongelegenheden binnen IBW bevelen we aan dat de zorggebruiker elders op bezoek gaat en dus niet in de eigen kamer.

Karine Moykens, voorzitster Taskforce COVID-19 Zorg: “Sociale contacten zijn ook voor de ouderen die zelfstandig leven in een assistentiewoning en voor personen in beschut wonen van belang. De taskforce wil hierover ook duidelijkheid scheppen. Met deze richtlijnen zijn de bezoekregelingen voor alle residentiële sectoren die onder de taskforce vallen, allemaal uitgewerkt.”