Vaccinnet integreren in uw softwarepakket

Vaccinaties kunnen via twee kanalen worden geregistreerd in Vaccinnet:

  1. Via de webapplicatie van Vaccinnet.
    Dat kan individueel per gevaccineerde persoon of voor een groep van gevaccineerde personen. De laatste mogelijkheid gebeurt via een manuele registratie in een Excel-bestand dat bewaard wordt als een csv-bestand. Het csv-bestand bevat een overzicht van personen die op eenzelfde dag, hetzelfde vaccin met hetzelfde lotnummer hebben gekregen. Meer info vind je op www.laatjevaccineren.be/voor-professionals/vaccinnet
     
  2. Gebruikmakend van webservices ingebouwd in de softwarepakketten voor artsen, ziekenhuizen, arbeidsgeneeskundige diensten of vaccinatiecentra.
    Ziekenhuizen, arbeidsgeneeskundige diensten en vaccinatiecentra maken gebruik van een webservice voor batch-uploads. De software voor individuele artsen en groepspraktijken gebruikt de RegistratieService, een webservice voor het synchroon registreren van individuele vaccinaties. Geregistreerde vaccinaties kunnen geraadpleegd worden via Vitalink.
Software-ontwikkelaars
Toegang in 4 stappen

Voor de integratie van de webservices van Vaccinnet te integreren in uw software zijn slechts 4 stappen nodig. appen in uw software. Start met een aanvraag en eindig met een kwalificatietest.

Toegang aanvragen

Softwareontwikkelaars die webservices van Vaccinnet gebruiken, moeten zich vooraf laten registeren. Dat gebeurt via het formulier 'Aanvraag toegang tot Vaccinnet'.

Technische documentatie

De cookbooks voor de verschillende webservices van Vaccinnet zijn enkel beschikbaar op aanvraag.

Registratie testgebruikers

Voor de testomgeving van Vaccinnet moeten burgers (ontwikkelaars/medewerkers), artsen en organisaties vooraf als testgebruiker worden geregistreerd. Het gebruik van fictieve personen, met een fictief INSZ-nummer, is niet toegestaan.

Webservices

Een gemakkelijke manier voor een zorgverlener om vaccinaties te registreren in Vaccinnet is via een webservice ingebouwd in de EMD/EPD-software. Vaccinnet heeft twee webservices voor het registreren van toegediende vaccinaties:

  • De WS BatchUpload voor ziekenhuizen, arbeidsgeneeskundige diensten, vaccinatiecentra, wachtposten.
  • De WS RegistratieService voor software voor huisartsen, huisartsenpraktijken, wijkgezondheidscentra, medische centra en wachtposten met als gebruiker artsen.

Alle technische informatie werd samengevat in technische cookbooks die u ontvangt na het aanvragen van uw toegang tot Vaccinnet.

Kwalificatietest

Een kwalificatietest garandeert een vlotte en betrouwbare werking van de webservices en zorgt voor datakwaliteit. Elke softwareontwikkelaar is verplicht deze test uit te voeren.

Software voor organisaties
Ziekenhuizen

Doorsturen naar Vaccinnet van geregistreerde vaccinnaties vanuit de software van het ziekenhuis vereist een afzonderlijke activatie. Dat gebeurt door het invullen en ondertekenen van een formulier ‘aanvraag toegang tot Vaccinnet’ (link). Daarna volgt een activatietest om de configuratie te controleren.

Arbeidsgeneeskundige diensten

Diensten voor preventie en bescherming op het werk, beter gekend als arbeidsgeneeskundige diensten, hebben toegang tot Vaccinnet. Het doorsturen naar Vaccinnet van geregistreerde vaccinnaties vanuit de software vereist een afzonderlijke activatie. Dit gebeurt door het invullen en ondertekenen van een formulier ‘aanvraag toegang tot Vaccinnet’. Daarna volgt een activatietest om de configuratie te controleren.

Groepspraktijk of wachtpost

Artsen die samenwerken en via hun organisatie een centrale voorraad vaccins beheren, kunnen toegang tot Vaccinnet krijgen als een ‘groepspraktijk’ of ‘wachtpost’.

Software voor artsen
Huisartsen

Via de software die instaat voor het beheer van het elektronisch patiëntendossier kunnen artsen vaccinnaties registeren en doorsturen naar Vaccinnet.