Vaccinatiestrategie geeft voorrang aan woonzorgcentra

  • 3 december 2020

De interministeriële conferentie stelde vandaag de vaccinatiestrategie voor ons land voor. De strategie bepaalt de volgorde van doelgroepen voor vaccinatie. Het tempo waarmee die doelgroepen gevaccineerd worden, zal bepaald worden door de snelheid waarmee vaccins geleverd worden. De eerste vaccins zullen voor bewoners en personeel in de woonzorgcentra zijn, daarna volgen de andere residentiële zorgvoorzieningen voor kwetsbare personen, de zorgverleners in de ziekenhuizen en de eerste lijn. De eerste vaccins worden al begin januari verwacht, maar in nog beperkte hoeveelheden. Pas in een latere fase zullen er voldoende vaccins beschikbaar zijn om breed en ook bij niet-prioritaire doelgroepen te vaccineren.

Het doel van de vaccinatie is in de eerste plaats om ziekte te vermijden bij de gevaccineerde persoon, en zo ziekenhuisopname of andere zorgverlening te vermijden en overlijdens. In welke mate de vaccinatie ook verdere besmettingen kan vermijden, is op dit moment nog onduidelijk.

Mert deze doelstelling zullen deze groepen prioritair worden gevaccineerd:

  1. Bewoners en personeel in woonzorgcentra voor ouderen, gevolgd door de collectieve zorginstellingen, met inbegrip van de vrijwilligers.
  2. Zorgprofessionals in ziekenhuizen en zorgprofessionals die in de eerste lijn werken. Deze categorie omvat alle personen die een hoog risico op besmetting lopen door nauw contact met Covid-19 patiënten in het kader van hun beroepsactiviteit.
  3. Andere medewerkers in ziekenhuizen en gezondheidsdiensten met inbegrip van structuren die investeren in preventie (bijvoorbeeld vaccinatie- en kankerscreening centra, Kind & Gezin en Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE). Deze categorie omvat alle personen die in het kader van hun beroepsactiviteit een lager risico op besmetting lopen.
  4. Personen van 65 jaar en ouder, ofwel zonder onderscheid, ofwel in aflopende leeftijdscategorieën, afhankelijk van de beschikbaarheid van het vaccin.
  5. Personen van 45-65 jaar met specifieke comorbiditeiten: obesitas (BMI ≥ 30), diabetes, hypertensie, cardiovasculaire ziektes, chronische long-, nier- en leverziekten en hematologische maligniteiten tot 5 jaar na de diagnose en alle recente solide kankers (of recente kankerbehandelingen). De lijst van comorbiditeiten is nog niet definitief afgesloten. Uitbreiding moet worden overwogen als uit wetenschappelijke gegevens blijkt dat er nieuwe groepen zijn voor prioritaire vaccinatie (effect op de overdracht).
  6. Personen die een essentiële maatschappelijke en/of economische functies uitoefenen, volgens criteria die verder zullen bepaald worden.

Vaccinatie in woonzorgcentra

De eerste 600.000 vaccins, van de firma Pfizer, worden in januari verwacht en zullen prioritair naar de woonzorgcentra gaan. Aangezien van dit vaccin 2 dosissen nodig zijn, zullen met deze eerste lading 300.000 mensen gevaccineerd kunnen worden.

Voor de vaccinatie van het personeel kan in analogie met bv. griepvaccinatie plaatsvinden via of in samenwerking met de interne of externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk (IDPBW en EDPBW). Voor de vaccinatie van de bewoners zal de CRA-arts zijn rol spelen.

In diezelfde prioritaire groep als de woonzorgcentra, maar later wegens van de beperkte beschikbaarheid van de vaccins, volgen de andere residentiële zorgvoorzieningen die kwetsbare doelgroepen opvangen: de centra voor kortverblijf (type 1), de groepen voor assistentiewoningen die gekoppeld zijn aan een woonzorgcentrum, de psychiatrische verzorgingstehuizen, de voorzieningen voor personen met een handicap met een kwetsbare populatie en de opvangcentra van de CAW’s.

Met de informatie die we vandaag kennen over de productie- en levermogelijkheden van de vaccinproducenten, verwachten we dat quasi alle vaccins die ons land in januari en februari beschikbaar zal hebben, nodig zullen zijn voor deze collectieve zorgvoorzieningen. Zeker de eerste weken van januari zullen enkel de woonzorgcentra over vaccins kunnen beschikken.

Zodra de praktische organisatie verder is uitgewerkt, zullen wij de woonzorgcentra daarover informeren.

Logistieke keten

De opslag en levering van de vaccins wordt georganiseerd door het FAGG, het federale agentschap voor geneesmiddelen.

De eerste vaccins die beschikbaar zijn, zijn van Pfizer BioNTech. Ze kunnen enkel aan -70°C langdurig bewaard worden. Het FAGG zal de leveringen van deze vaccins via de ziekenhuizen organiseren. Het ziekenhuis zal dan instaan voor de eerste bewaring en het ontdooien van de vaccins, vooraleer ze naar de woonzorgcentra (en daarna naar de andere collectieve zorgvoorzieningen) verdeeld worden. Van zodra ze uit deze ultra koude temperaturen zijn, moeten ze binnen de 5 dagen toegediend worden, voor zover momenteel geweten. Welk ziekenhuis wie zal bevoorraden, is nog niet gekend maar zal in Vlaanderen door het agentschap georganiseerd worden op basis van nabijheid.

Motiveer personeel en patiënten/cliënten

De vaccinatie is voor iedereen vrijwillig en dus niet verplicht. We rekenen er uiteraard wel op dat zeker in de zorg- en welzijnssectoren er maximaal gevaccineerd wordt zodra daar de kans toe is. Zware ziekte en overlijdens bij de kwetsbare doelgroepen terugdringen,  hoge personeelsuitval met soms ook ernstig ziekteverloop bij het zorgpersoneel vermijden, de enorme werkdruk en mentale belasting verlichten die u en uw medewerkers nu al maanden dragen … het zijn allemaal redenen voor een zo volledig mogelijke vaccinatie.

Momenteel worden alle gegevens over het vaccin van Pfizer, alle onderzoeksresultaten van studies naar de werking en de veiligheid, nog onderzocht door het Europese geneesmiddelenagentschap. In ons land zal het FAGG die informatie zo snel mogelijk beschikbaar maken. 

Alle veiligheidschecks worden doorlopen die bij andere vaccins of geneesmiddelen van toepassing zijn. Op onze website www.laatjevacicneren.be staan nu al antwoorden op een aantal veelgestelde vragen over COVID-vaccins, ook over de veiligheid en snelheid van ontwikkeling. Deze website zal de komende dagen en weken verder aangevuld worden met dergelijke informatie en met campagnemateriaal.

Meer info

De voorgestelde vaccinatiestrategie vindt u hier.