Urencontingent gezinszorg - vorige jaren

  1. De Vlaamse Regering legt elk jaar met een besluit het totale aantal subsidiabele uren gezinszorg voor de diensten voor gezinszorg vast voor dat jaar. Vervolgens verdeelt de bevoegde minister die uren tussen de erkende diensten voor gezinszorg.
  2. Jaarlijks is er een ministerieel besluit waarin de urencontingenten voor de private diensten en de openbare diensten voor gezinszorg vastgelegd worden. 
  3. Tot 2019 waren er twee ministeriële besluiten waarin de urencontingenten voor de diensten voor gezinszorg werden vastgelegd, een besluit voor de private diensten en een besluit voor de openbare diensten.

Hieronder vindt u per jaar telkens de besluiten: 

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005