Urencontingent diensten voor gastopvang

De minister van Welzijn legt elk jaar met een besluit het totale aantal subsidiabele uren voor de diensten voor gastopvang vast voor dat jaar. De minister verdeelt die uren tussen de erkende diensten voor gastopvang. Hieronder vindt u per jaar het ministeriële besluit met daarin voor elke dienst het maximale aantal subsidiabele uren waarop die in dat jaar recht heeft.

2021

Het ministeriële besluit van 4 mei 2021 tot vastlegging van het totale aantal subsidiabele uren gastopvang 2021 en tot bepaling van het maximale aantal subsidiabele uren per erkende dienst voor gastopvang voor het jaar 2021.

2020

Het ministeriële besluit van 19 mei 2020 tot vastlegging van het totale aantal subsidiabele uren gastopvang 2020 en tot bepaling van het maximale aantal susbsidiabele uren per erkende dienst voor gastopvang voor het jaar 2020.

2019

Het ministeriële besluit van 10 mei 2019 tot vastlegging van het totale aantal subsidiabele uren gastopvang 2019 en tot bepaling van het maximale aantal subsidiabele uren per erkende dienst voor gastopvang voor het werkjaar 2019.

2018

Het ministeriële besluit van 26 april 2018 tot vastlegging van het totale aantal subsidiabele uren gastopvang 2018 en tot bepaling van het maximale aantal subsidiabele uren per erkende dienst voor gastopvang voor het werkjaar 2018.

2017

Het ministeriële besluit van 22 mei 2017 tot vastlegging van het totale aantal subsidiabele uren gastopvang 2017 en tot bepaling van het maximaal aantal subsidiabele uren per erkende dienst voor gastopvang voor het werkjaar 2017.

2016

Het ministeriële besluit van 14 april 2016 tot vastlegging van het totale aantal subsidiabele uren gastopvang 2016 en tot bepaling van het maximaal aantal subsidiabele uren per erkende dienst voor gastopvang voor het werkjaar 2016.

2015

Het ministeriële besluit van 24 maart 2015 tot vastlegging van het totale aantal subsidiabele uren gastopvang 2015 en tot bepaling van het maximaal aantal subsidiabele uren per erkende dienst voor gastopvang voor het werkjaar 2015.

2014