Uniform begrippenkader

In overleg met de sector, beroepsgroepen en ervaringsdeskundigen werd een eenduidige begrippenlijst voor de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen in de geestelijke gezondheidszorg opgesteld.

Dat begrippenkader is cruciaal om het referentiekader dat door Zorginspectie bij haar toezicht wordt gehanteerd, te optimaliseren. Het begrippenkader zal tevens de basis vormen van de intersectorale gegevensset rond de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen.

Op basis van het begrippenkader in de GGZ werd een stam van intersectorale definities opgesteld. Met behulp van die stam kunnen er bijkomende sectorspecifieke ‘takken’ toegevoegd worden.

Download

pdf bestandBegrippenkader vrijheidsbeperkende maatregelen (149 kB)