Uitzondering op quarantaine en isolatie bij het gevaccineerd zorgpersoneel

  • 5 november 2021

Voor gevaccineerd zorgpersoneel is beslist dat zorgpersoneel na een hoog-risicocontact uitzonderlijk kan blijven werken in afwachting van een negatief testresultaat op voorwaarde dat:

  • de zorgverlener asymptomatisch en volledig gevaccineerd is
  • de zorgverlener niet onder hetzelfde dak woont als het indexgeval
  • er geen alternatieven zijn en de aanwezigheid van de zorgverlener noodzakelijk is voor een minimumnorm van zorg.

De uitzondering is van toepassing gedurende 4 weken (tot 1/12/2021) en zal dan geëvalueerd worden. Schoonmaakpersoneel, keukenpersoneel en andere logistieke diensten in de gezondheidszorg vallen NIET onder deze uitzondering. De beslissing om de quarantaine of isolatie maatregel niet te volgen, mag nooit door de zorgmedewerker zelf worden genomen. In zorginstellingen dient de beslissing door de directie samen met de arbeidsarts worden genomen. In de eerstelijnszorg en de thuiszorg moet de beslissing worden genomen door de arbeidsarts of in overleg met de wachtkring. 

Als een uitzondering op de quarantaine wordt toegepast, moeten steeds de volgende voorzorgen worden genomen:

  • Het contact met het publiek tot het strikte minimum beperken;
  • Waar mogelijk geen gebruikmaken van het openbaar vervoer;
  • Respecteren van afstandsregels en altijd dragen van (chirurgisch) mondneusmasker op de juiste manier op de werkplek;
  • Beperking van het contact met andere medewerkers: in de praktijk betekent dit zoveel mogelijk gescheiden in- en uitgangen, gescheiden kleedkamers en gescheiden pauze- en eetruimten.

Bron: Sciensano: https://covid-19.sciensano.be/nl/procedures/uitzondering-op-quarantaine