Tuberculose

Tuberculose wordt veroorzaakt door Mycobacterium tuberculosis. De infectie verspreidt zich aerogeen. Bij ruim 5% van de geïnfecteerden zal binnen twee jaar na de infectie manifeste tuberculose ontstaan, de zogenaamde primaire tuberculose die zich meestal als een longinfiltraat presenteert. In een later stadium kunnen de granulomen vanuit centraal necrotiseren met cavernevorming. Tuberculose kan in heel het lichaam voorkomen maar treft meestal de longen. Klachten zijn vaak weinig specifiek zoals subfebriele temperatuur of koorts, anorexie, gewichtsverlies en (nacht)zweten.

 • Verwekker: Mycobacterium tuberculosis
 • Incubatieperiode: Vanaf 8 weken tot levenslang

Meldingsplicht

 • Tuberculose is verplicht te melden aan Zorg en Gezondheid.
 • Waarom melden: Bron- en contactopsporing

Download

Criteria

Klinische criteria

Elke patiënt met de volgende twee:

 • tekenen, symptomen en/of radiologisch beeld passend bij actieve tuberculose

EN

 • patiënt wordt behandeld met anti-tuberculeuze medicatie

OF

 • een post mortem geval passend bij actieve tuberculose

Criteria voor laboratoriumconfirmatie

Waarschijnlijk laboratoriumcriterium

Ten minste één van volgende:

 • microscopie voor zuurvaste bacillen of een equivalent fluorescerende kleuring van bacillen onder lichtmicroscopie
 • aantonen van M. tuberculosis complex nucleïnezuur in een klinisch staal
 • granulomata op histologisch onderzoek

Laboratoriumconfirmatie

Ten minste één van volgende:

 • isolatie van M. tuberculosis complex (uitgezonderd Mycobacterium bovis-BCG) uit een klinisch staal
 • aantonen van M. tuberculosis complex nucleïnezuur in een klinisch staal EN positieve microscopie voor zuurvaste bacillen of een equivalente fluorescerende kleuring van bacillen onder lichtmicroscopie

Gevalsdefinitie

Mogelijk

patiënt met klinische criteria

Waarschijnlijk

patiënt met klinische criteria EN waarschijnlijk laboratoriumcriterium

Bevestigd

patiënt met klinische criteria EN laboratoriumconfirmatie