Transitiecoach eerstelijnszone

Een team van transitiecoaches begeleidt en faciliteert de vorming van de eerstelijnszones. De transitiecoaches hebben de belangrijke opdracht om de zorgaanbieders, lokale besturen en afdelingen van zorg- en welzijnsorganisaties en verenigingen bij te staan in de realisatie van een duurzaam veranderingstraject.  

De voorziene 5 VTE worden ingezet over heel Vlaanderen. Marleen Dethier, Samia Van Vooren, Helena Op den Kamp, Hanne Vanraes, Ruth Raes, Zohra Diouani en Caroline Hoedemakers hebben allemaal ervaring opgedaan in de eerstelijnssector en in de begeleiding van veranderingsprocessen. Zij nemen met het nodige enthousiasme deze opdracht op. In Brussel wordt het proces begeleid door Grieke Forceville.

De transitiecoaches hebben de opdracht het veranderingstraject inhoudelijk uit te diepen en te begeleiden, samen met alle betrokken partners in de eerstelijnszones. Het overleg rond het doel en de oprichting van een eerstelijnszone en de installatie van een Zorgraad maakt deel uit van de opdracht.

De transitiecoaches staan in nauw contact met Zorg en Gezondheid en het programmamanagement voor de reorganisatie van de eerstelijnszorg.