Toepassingen eWZCfin, eMOHM en eRevaZfin

Het digitaal platform Vlaamse sociale bescherming gebruikt momenteel:

  • de toepassing eWZCfin voor het doorsturen van opnameberichten en facturen van de ouderenvoorzieningen naar de zorgkassen
  • de toepassing eMOHM voor het doorsturen van aanvragen, afleveringen, consultatie onderhoud & herstel en facturen van de verstrekkers naar de zorgkassen
  • de toepassing eRevaZfin voor het doorsturen van opnameberichten en facturen van de revalidatieziekenhuizen naar de zorgkassen

Overzicht van de status van de toepassingen eWZCfin, eMOHM en eRevaZfin

22/06/2022 – Onderhoudswerken op zondag 26/06/2022

Nu zondag 26/06/2022 worden er onderhoudswerken uitgevoerd op de productieomgeving waardoor synchrone en asynchrone berichten niet gaan verwerkt worden tussen 7u30 en 13u.
De synchrone verzekerbaarheidsstroom zal een fout geven en de asynchrone berichten worden opgepikt na het onderhoud.

16/05/2022 - eWZCfin: tijdelijke onderbreking verwerking inkomende berichten eWZCfin

Door een update op zondag 15/05/2022 bij eHealth konden inkomende berichten eWZCfin niet worden verwerkt op 16/05/2022 tussen 8u en 16u30.
Er werd onterecht een bevestiging van verwerking gestuurd waardoor er bij de voorzieningen geen herstuur-mechanisme kon worden toegepast.
Er is afstemming lopende met VSBNet en de softwareleveranciers om deze berichten opnieuw aan te bieden. Indien er een impact is door de meldingstermijn dan zal hiervoor een (centrale) uitzondering worden toegepast.

28/04/2022 - VSB-toepassingen en productieproblemen

Er waren problemen tussen 08:48 en 9:30.

Voor Mobiliteitshulpmiddelen/Ouderenvoorzieningen/Revalidatieziekenhuizen was het gedurende die periode niet mogelijk om een synchrone verzekerbaarheidsvraag te stellen.

De toepassing Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (eZBO) en de toepassing Financiering Multidisciplinair overleg (eMDOfin) waren binnen deze tijdspanne niet toegankelijk.

1/04/2022 - eWZCfin/eMOHM/eRevaZfin: Release op 31/03 is succesvol uitgevoerd

De release van 31/03 is succesvol uitgevoerd. Antwoorden worden opnieuw normaal verstuurd.

30/03/2022 - eWZCfin/eMOHM/eRevaZfin: Release op 31/03 met impact op de stromen

Op donderdag 31/03 vindt er een in productiestelling plaats. Dit zal impact hebben op de stromen van WZC, MOHM en Revaldiatieziekenhuizen. 

Concreet zal het gaan om een onderbreking, waardoor het iets langer zal duren vooraleer er een antwoord zal zijn op een verstuurde stroom. 

Dit zal plaatsvinden vanaf 8.00 en zal vermoedelijk rond de middag terug in orde zijn.

De berichten dienen niet opnieuw verstuurd te worden. Het duurt gewoon iets langer vooraleer er een antwoord zal zijn. 

15/03/2022 - eWZCfin/eMOHM: tijdelijke onderbreking synchrone verzekerbaarheidsstroom

Er waren vandaag tijdelijke problemen met de synchrone verzekerbaarheidsstroom tussen 15u39 en 15u50. Deze problemen zijn intussen opgelost. 

13/01/2022 - eMOHM: bug in het kader van berekenen van de wachttijd voor de tegemoetkomingen mobiliteitshulpmiddelen voor Brusselaars

Er is een bug opgedoken in het kader van berekenen van de wachttijd voor de tegemoetkomingen mobiliteitshulpmiddelen voor Brusselaars. 

Hierdoor kan er mogelijks (in zeer specifieke) situaties de melding komen dat er voor een bepaalde persoon geen aanvraag “mobiliteitshulpmiddelen” mogelijk is omdat er nog een wachttijd is. 

Dit probleem zal met een hotfix worden opgelost op 17 januari.

Wij raden verstrekkers aan om, indien zij deze melding van wachttijd krijgen en toch vragen hebben hierover, ofwel de verzekerbaarheid nog eens op te vragen na 17/01 OF de betrokken zorgkas te contacteren. 

Ter info delen wij nog eens mee dat vanaf 1 januari 2022 er enkel een wachttijd is voor aanvragen mobiliteitshulpmiddelen voor Brusselaars die een laattijdige aansluiting hebben. Dit geldt dus enkel voor Brusselaars met een nieuwe aansluiting vanaf 01-01-2022. 

5/10/2021 - eWZCfin/eMOHM: vertraging bij de verwerking van berichten sinds donderdag 30/09

Er is vertraging bij de verwerking van de berichten sinds de productiestelling van de release PR21.09 op donderdag 30/09.

Er wordt vandaag een inhaalbeweging ingezet.

23/09/2021 - eWZCfin/eMOHM: onderbreking synchrone stromen - Problemen met het versturen van antwoorden

Er waren problemen bij het uitsturen van berichten richting ouderenvoorzieningen en bandagisten tussen 21/09 20u en 23/09 8u40 omwille de uitrol van nieuwe certificaten. 

Intussen zijn de problemen opgelost.

20/09/2021 - eWZCfin/eMOHM: onderhoudswerken met invloed op consulatatie van VSB-verzekerbaarheid

Er zal door onderhoudswerken een onderbreking zijn van de bevraging van de synchrone (directe) vraag tot verzekerbaarheid op de volgende tijdstippen:

  • Maandag 20 september om 12u-12u15
  • Dinsdag 21 september om 20u-20u15
  • Woensdag 22 september om 12u-12u15
  • Woensdag 22 september om 20u-20u15

20/08/2021 - eWZCfin/eMOHM: VSB-verzekerbaarheid tijdelijk niet opvraagbaar op dinsdag 31/08 om 12u

Op dinsdag 31/08 is er een technische interventie gepland waarbij de synchrone verzekerbaarheidsstroom vanaf 12u voor maximaal een kwartier niet beschikbaar zal zijn. 
Tijdens deze interventie zal het niet mogelijk zijn om de VSB-verzekerbaarheid op te vragen.  

15/06/2021 - eWZCfin/eMOHM: korte onderbreking van de systemen op donderdag 17 juni

Nu donderdag wordt de juni-release op productie geplaatst rond de middag. Aangezien er ook manipulaties gepland zijn op de databank, is er een vermoedelijke downtime van de systemen van ongeveer 30 minuten.

17/05/2021 - eWZCfin: problemen bij eHealth

Er zijn problemen bij eHealth die voor vetragingen kunnen zorgen bij het verwerken van berichten. Meer info vindt u hier.

5/05/2021 - eWZCfin/eMOHM: problemen bij opvragen verzekerbaarheid en doorsturen van berichten opgelost

De problemen van 4 mei werden veroorzaakt door de cyberaanval op het BELNET-netwerk. Ondertussen zou de dienstverlening terug normaal moeten zijn.

4/05/2021 - eWZCfin/eMOHM: problemen bij opvragen verzekerbaarheid en doorsturen van berichten

Er is een incident gaande met eHealth en ook Smals waardoor er problemen kunnen optreden bij het opvragen van de synchrone verzekerbaarheid en bij het doorsturen van berichten. 

Er wordt gewerkt aan een oplossing.

01/04/2021 - eMOHM: productieproblemen met aanvragen renting

De bugfix voor controle APPLICATION_075 werd uitgerold. Renting aanvragen voor MOHM die niet meer actief zijn maar vallen binnen de termijn van de end-of-life  kunnen opnieuw ingediend worden

30/03/2021 - eMOHM: productieproblemen met aanvragen renting

Er is een probleem met de rentingaanvragen voor producten die uit de markt genomen zijn en die nog ingezet mogen worden tot 7-jaar na end-of-life. Dat is een automatisch controle (APPLICATION_075) en indien het product end-of-life is, wordt er momenteel onterecht geweigerd.  

Deze dossiers kunnen opnieuw ingediend worden nadat de bugfix werd uitgerold. Bij onterechte weigering gelieve nog even te wachten om dit dossier opnieuw in te dienen. Streefdatum voor de oplossing is donderdagavond 01/04.

26/01/2021 - eWZCfin: verwerking opnames en indicatiestellingen opnieuw opgestart

De verwerking van de achterstallige en nieuwe berichten van opnames en indicatiestellingen is opnieuw opgestart. 

25/01/2021 - eWZCfin en eMOHM: geplande korte onderbrekingen op 31/01 en 2/02

Op zondag 31/01/2021 om 9u worden de Oracle databanken bijgewerkt. Hierdoor zal de verzekerbaarheidsstroom gedurende maximaal een uur onderbroken worden.

Op dinsdag 26/01/2021 om 12u worden er nieuwe certificaten geïnstalleerd op de module die instaat voor de verwerking van de berichten die we via VSB-Net ontvangen. Hierdoor zal de verzekerbaarheidstroom gedurende maximaal 15 minuten onderbroken worden. 

22/01/2021 - eWZCfin: verwerking opnames en indicatiestellingen ten vroegste maandag 25 januari

De oplossing voor het probleem bij het berekenenen van de afhankelijkheidscategorieën wordt momenteel getest. Als alles correct verloopt, zal het systeem vanaf maandag 25 januari opnieuw starten met het verwerken van de achterstallige en nieuwe berichten. 

Van zodra de achterstand is bijgewerkt en alles opnieuw normaal verloopt, melden we dit. 

20/01/2021 - eWZCfin: verwerking opnames en indicatiestellingen stopgezet

De verwerking van de opnames en indicatiestellingen werd stopgezet.  Het is een voorzorgsmaatregel die ons toelaat om verder onderzoek te doen naar een probleem bij het berekenen van de afhankelijksheidscategorieën.

Van zodra meer nieuws melden we dit.

3/12/2020 - eMOHM en eWZCfin: ophalen van berichten opnieuw mogelijk

De problemen bij het ophalen van berichten zijn verholpen sinds 1/12/2020 om 16u.

1/12/2020 - eMOHM en eWZCfin: problemen bij het ophalen van berichten

Sinds eind vorige week zijn er problemen bij het ophalen van berichten verstuurd vanuit VSB. Het probleem wordt met de hoogste urgentie onderzocht. 

6/11/2020 - Netwerkproblemen opgelost

De netwerkproblemen bij e-Health zijn opgelost waardoor de toepassing eMOHM/eWZCfin opnieuw beschikbaar zijn.

6/11/2020 - Netwerkproblemen bij e-Health met impact op eWZCfin en eMOHM

Er zijn sinds deze ochtend netwerkproblemen bij e-Health. Dit betekent dat de toepassingen eMOHM en eWZCfin niet beschikbaar zijn. U wacht best met het versturen van facturen en opnameberichten.

Het probleem wordt momenteel bekeken.

23/10/2020 - Interventie van MyCareNet op 24/10/2020 om 20u

Er is op 24/10/2020 om 20u een technische interventie op het IT-systeem van MyCareNet gepland met een mogelijke impact op de beschikbaarheid van alle MyCareNet-diensten en VSBNet.

21/10/2020 - eWZCfin en eMOHM: Netwerkproblemen opgelost

De netwerkproblemen zijn opgelost. eWZCfin en eMOHM zijn opnieuw operationeel.

21/10/2020 - eWZCfin en eMOHM: Algemene netwerkproblemen

We ondervinden algemene netwerkproblemen. Wat de impact hiervan is, is momenteel nog niet duidelijk maar wordt onderzocht.

Mogelijks heeft dit invloed op het doorsturen van berichten en facturen.

Van zodra meer nieuws melden we dit.

29/09/2020 - eWZCfin en eMOHM: vertraging bij de verwerking van berichten

Sinds enkele dagen is er een vertraging bij de verwerking van de opnameberichten en indicatiestellingen voor eWZCfin en bij de verwerking van een aanvraag voor een loop- en mobiliteitshulpmiddel, een aflevering of een vraag onderhoud en herstel voor eMOHM. Dit zal vermoedelijk nog tot donderdag 1/10 duren.

Er wordt getracht de vertragingen tussen 9u en 16u te beperken.   

18/09/2020 - eMOHM: problemen bij het doorsturen en ontvangen van berichten (vervolg)

De communicatieproblemen zijn het gevolg van de vervanging van de eHealth SSL certificaten. De softwareleverancier dient deze certificaten te vervangen om de communicatieproblemen te verhelpen. 
Normaal was de vervanging pas voorzien voor 27/09. De reden dat er nu al een onderbreking is wordt onderzocht. 

18/09/2020 - eMOHM: problemen bij het doorsturen en ontvangen van berichten

We hebben melding gekregen van twee softwareleveranciers dat er problemen zijn met de uitwisseling van gegevens tussen de verstrekkers van mobiliteitshulpmiddelen en VSB. De oorzaak is ons nog onbekend maar we starten onmiddellijk een onderzoek.

8/09/2020 - eWZCfin en eMOHM: VSB-verzekerbaarheid tijdelijk niet opvraagbaar op woensdag 16/09 om 12u

Op woensdag 16/09 is er een technische interventie gepland waarbij de synchrone verzekerbaarheidsstroom vanaf 12u voor ongeveer een kwartier niet beschikbaar zal zijn. 

Tijdens deze interventie zal het niet mogelijk zijn om de VSB-verzekerbaarheid op te vragen.  

10/08/2020 - eWZCfin en eMOHM: VSB-verzekerbaarheid tijdelijk niet opvraagbaar op dinsdag 11/08 om 12u 

Dinsdag 11/08 om 12u wordt een update gedaan van ons systeem (technisch: installatie van een nieuw certificaat op de integratie module met VSBnet). 

Dit heeft een tijdelijke impact op het opvragen van de VSB-verzekerbaarheid. 

Als alles goed verloopt zal na 5 minuten de verzekerbaarheid opnieuw kunnen opgevraagd worden.

30/07/2020 - eWZCfin en eMOHM: zendingen worden opnieuw verwerkt

De zendingen worden opnieuw verwerkt. De controle FACT_WZC_011 zal niet langer worden uitgevoerd.
Op dit moment staan er 1650 zendingen in wacht. Deze zendingen zullen in de loop van het weekend volledig verwerkt zijn. Daarna kunnen de zorgkassen de zendingen goedkeuren.

29/07/2020 - eWZCfin en eMOHM: verwerking zendingen ligt stil

De verwerking van de zendingen ligt stil sinds gisterenmiddag 28/07 voor eWZCfin en eMOHM. Ook tijdens de komende 48u zullen er geen zendingen worden verwerkt. Er volgt een update via de website van zodra de zendingen opnieuw kunnen worden verwerkt.

De oorzaak is het toevoegen van een controle op de prestatiecodes voor de ouderenvoorzieningen (controle FACT_WZC_011) waardoor er mogelijks onterecht enkele prestaties werden geweigerd. Indien dit het geval is voor uw voorziening dan mogen deze prestaties opnieuw worden aangeboden in een volgende zending.

17/07/2020 - Nieuwe release met impact op eMOHM, er is geen impact op het eWZCfin project

Op 29/07 wordt een nieuwe release van de software uitgerold, de enige impact betreft het tijdelijk niet automatisch verwerken van de aanvragen en afleveringen. Dit heeft vooral impact voor de loophulpmiddelen waar dus geen aanvaardings- of weigeringsbericht zal volgen voor aanvragen en afleveringen die tussen 28/07 – 16u en 29/07 – circa 11u verwerkt worden. Onmiddellijk na de release worden die berichten wel verwerkt en zal er een antwoord volgen.

Voor de andere stromen en het project eWZCfin zou er geen merkbare impact mogen zijn.

10/07/2020 - eWZCfin en eMOHM: toepassingen zijn opnieuw operationeel

Het probleem is opgelost. eWZCfin en eMOHM verwerken opnieuw alle berichten. De achterstand is ook ingehaald.

10/07/2020 - eWZCfin en eMOHM: volledige werking ligt stil

De volledige werking van eWZCfin en eMOHM ligt momenteel stil. De oorzaak is nog niet gekend. We onderzoeken momenteel het probleem.

4/06/2020 - eWZCfin: creditnota's voor ouderenvoorzieningen geactiveerd

De functionaliteit van de creditnota’s voor de ouderenvoorzieningen is vandaag uitgerold en geactiveerd.  De verschillende softwareleveranciers die voor deze functionaliteit geattesteerd zijn (Care Solutions, Cevi, Corilus, Trinsy), zullen hun klanten inlichten wanneer zij creditnota’s mogen versturen.

Zendingen die creditnota’s bevatten, zullen gedurende een periode niet meer automatisch verwerkt worden door de toepassing. De creditnota’s zullen eerst getest worden op onze testomgeving vooraleer die worden aangeboden op de productieomgeving.

We hanteren deze procedure om er zeker van te zijn dat alles correct verloopt en de mogelijkheid aan de softwareleveranciers te bieden om in deze testperiode de verwerking van de creditnota’s door de verschillende softwareprogramma’s van de ouderenvoorzieningen mee op te volgen. 

Deze manier van werken betekent dat zendingen met creditnota’s een langere doorlooptijd zullen kennen (ongeveer een week) dan zendingen zonder creditnota’s. 

In functie van de resultaten en in afstemming met de softwareleverancier zal er beslist worden wanneer de zendingen met creditnota’s automatisch kunnen verwerkt worden.

27/05/2020 - eWZCfin: indicatiestellingen worden opnieuw verwerkt

De indicatiestellingen worden opnieuw verwerkt. 

25/05/2020 - eWZCfin: vertraging bij verwerking van indicatiestellingen

Er is een achterstand bij de verwerking van de indicatiestellingsberichten. Sommige berichten worden wel nog verwerkt. Er is een onderzoek lopende.  

Het is dus normaal dat er enige dagen achterstand is bij de verwerking van dat type berichten. 

13/05/2020 - eMOHM: nog steeds geen verwerking van de zendingen / eWZCfin: zendingen worden wel verwerkt  

Er werd op 27/04/2020 een nieuwe release van de facturatiemodule uitgerold om een aantal zendingen te deblokkeren. Dit heeft echter voor regressie (= negatieve invloed op oude functionaliteiten) gezorgd, waardoor er onterecht facturen werden geweigerd.  

Het betreft twee bugs:

  • Wanneer een renting contract werd stopgezet worden prestaties onterecht geweigerd voor de periode voor de stopzettingsdatum.

  • Wanneer een prestatie wordt gefactureerd die verschillend is van de oorspronkelijk gevraagde prestatiecode, dus een forfait dat werd toegewezen door de zorgkassencommissie, wordt de prestatie onterecht geweigerd. 

De verwerking van de zendingen werd onmiddellijk stopgezet van zodra we op de hoogte waren van de bug. Sinds 07/05/2020 worden er geen MOHM zendingen meer verwerkt.  De bugfixes worden uiterlijk aanstaande dinsdag 19/05/2020 uitgerold waarna er onmiddellijk gestart wordt met de verwerking van de zendingen.

De prestaties die onterecht werden geweigerd kunnen nu reeds, in een nieuwe zending, worden aangeboden.  Deze komen in een wachtrij terecht en worden opgepikt van zodra de verwerking opnieuw wordt opgestart.

De facturen in eWZCfin worden wel verwerkt sinds 12/05/2020.

12/05/2020 - eWZCfin en eMOHM: verwerking van de zendingen tijdelijk stilgelegd

We hebben eind vorige week een paar onregelmatigheden gemerkt bij het weigeren van prestaties voor overleden personen.  Gezien er nauwelijks achterstand was in het verwerken van de zendingen, hebben we eerst een onderzoek uitgevoerd vooraleer de zendingen verder te verwerken. 

Voor eWZCfin zullen we vandaag de verwerking opnieuw opstarten.

8/05/2020 - eWZCfin: problemen met evalueren van indicatiestellingen opgelost

Het probleem is verholpen en sinds 12u worden de indicatiestellingen opnieuw geëvalueerd. De achterstand zal in de loop van het weekend verwerkt worden.

6/05/2020 - eWZCfin:  problemen bij het evalueren van indicatiestellingen

Er is een probleem met het evalueren van indicatiestellingen sinds 26 april 2020. 

Als eerst een opname verwerkt wordt en er wordt vervolgens een indicatiestellingsbericht behorende tot deze opname verwerkt, dan wordt deze indicatiestelling niet gekoppeld aan de opname.

De omgekeerde volgorde van verwerken vormt geen probleem.

Helaas is het als voorziening niet mogelijk om de volgorde van verwerken te bepalen. 

Er wordt zo snel mogelijk naar een oplossing gezocht. Van zodra meer nieuws melden we dit.

22/04/2020 - eWZCfin en eMOHM: verwerking van facturen opnieuw opgestart

Met enige vertraging werd de fix voor het probleem vandaag uitgerold. De verwerking van de facturen wordt opnieuw opgestart.

Op dit moment staan er 1200 zendingen in wacht.  De verwerking van deze zendingen zal tegen het weekend volledig verwerkt zijn. Daarna kunnen de zorgkassen de zendingen goedkeuren. 

16/04/2020 - eWZCfin en eMOHM: verwerking van facturen tijdelijk stopgezet

De verwerking van de zendingen is op donderdag 16/04 om 12u stopgezet wegens een occasioneel dubbele verwerking van een zending waardoor er een risico is op foutieve verwerking. De fix hiervan wordt maandag 20/04 uitgerold waarna de verwerking opnieuw wordt aangevat. Op het moment van stopzetting was er geen achterstand in de verwerking dus de doorlooptijden zouden, ondanks de tijdelijk onderbreking, niet mogen oplopen.

18/03/2020 - eWZCfin: problemen bij verwerking van facturen zonder basistegemoetkoming (update)

De zendingen die werden verstuurd met facturen met enkel supplementen en dagprijzen kunnen opnieuw verstuurd worden indien deze facturen verwijderd worden.

We nemen contact op met de betrokken softwareleveranciers.

17/03/2020 - eWZCfin: problemen bij verwerking van facturen zonder basistegemoetkoming (update)

De oplossing voor de problemen bij de verwerking van facturen zonder basistegemoetkoming wordt de volgende weken ontwikkeld. De oplossing wordt tegen midden april verwacht. Dit betekent dat de zendingen met enkel dagprijzen of supplementen tot dan niet kunnen verwerkt worden.

Er zal contact opgenomen worden met de betrokken ouderenvoorzieningen en softwareleveranciers.

Gelieve dus voorlopig geen factureren meer te versturen met enkel dagprijzen of supplementen.

13/03/2020 - eWZCfin: problemen bij verwerking van facturen zonder basistegemoetkoming

We ondervinden voor eWZCfin problemen bij het verwerken van factureren waarbij er geen basistegemoetkomingen worden aangeboden maar enkel dagprijzen of supplementen. 
In deze situatie wordt de volledige zending geblokkeerd. Gelieve dus voorlopig geen factureren meer te versturen met enkel supplementen.  

De impact lijkt op dit moment nog beperkt, tien zendingen werden geïdentificeerd en er werd afgestemd met de softwareleverancier om dit voorlopig langs de kant van de voorziening te corrigeren. Er wordt gewerkt aan een oplossing, van zodra geweten bezorgen we de datum waarop het probleem wordt opgelost. 

6/03/2020 - eWZCfin en eMOHM: stand van zaken inzake de verwerking van de zendingen

Er werden sinds dinsdagnamiddag tot gisteren 15u 2532 zendingen verwerkt waarvan er 2429 aanvaard werden door het systeem. Hiervan werden intussen 1933 zendingen  aanvaard door de zorgkassen. 496 zendingen staan klaar om aanvaard te worden door de zorgkassen. 103 zendingen werden geweigerd.

Er zijn nog 1700 zendingen die ouder zijn dan dinsdagnamiddag en die in verwerking zijn. Deze zouden vandaag in de late namiddag verwerkt moeten zijn.

Sinds dinsdag werden er 2000 nieuwe zendingen aangeboden.

Op basis van die cijfers zal de verwerking rond zijn op zondagnamiddag. Soms treedt er echter een fout op bij de verwerking en dan dient de zending opnieuw aangeboden te worden door het systeem. Dit zal op maandag gebeuren.

3/03/2020 - eWZCfin en eMOHM: zendingen worden opnieuw verwerkt

De verwerking van de zendingen werd sinds 14u opnieuw opgestart.

We verwachten dat de verstuurde zendingen tegen het weekend zullen verwerkt zijn door het systeem waarna de zorgkassen kunnen goedkeuren of afkeuren.

2/03/2020 - eWZCfin en eMOHM: verwerking van de zendingen stopgezet

Sinds woensdagavond 26/02 werd de verwerking van de zendingen stopgezet wegens het ontdekken van een bug. We gingen ervan uit dat de vrijdag de bug ging opgelost zijn waardoor de gevolgen voor de doorlooptijden voor de voorzieningen beperkt gingen zijn. Dit is echter niet gelukt.

We hopen vanaf morgen opnieuw zendingen te kunnen verwerken. De achterstand aan zendingen zal normaal binnen de 48 uur verwerkt zijn, waarna de zorgkassen kunnen beslissen.

Van zodra meer nieuws melden we dit.

25/02/2020 - eWZCfin en eMOHM: Tijdelijke stopzetting synchrone verzekerbaarheidsstroom

Op dinsdag 25/02/2020 tussen 11u30 en 12u zuller er geen synchrone verzekerbaarheidsstromen meer verwerkt worden.  De asynchrone stromen werken wel maar gaan gedurende een halfuur gebufferd worden bij VSB Net.
U vermijdt gedurende deze periode best communicatie met eWZCfin en eMOHM. 

De achterliggende reden is dat we een hotfix uitrollen die zal vermijden dat we af en toe berichten uitsturen zonder bestemmeling.

10/02/2020 - eWZCfin en eMOHM: De verwerking van de zendingen is opnieuw opgestart   

De zendingen worden opnieuw verwerkt en er is geen noemenswaardige achterstand. 

Er zijn wel nog een aantal zendingen in onderzoek die verwerkt werden vóór 22/01.  Dit wordt zo snel als mogelijk verholpen.

6/02/2020 - eWZCfin en eMOHM: verwerking van de zendingen stopgezet

De verwerking van de zendingen werd gisteren stopgezet tot er maandag een nieuwe release wordt uitgerold.
Op het moment van stop zetten was er een beperkte achterstand. De doorlooptijden zouden niet mogen oplopen gezien de verwerkingstijden goed zijn.

27/01/2020 - eWZCfin en eMOHM: problemen op het netwerk (update)

We zien opnieuw gegevens toekomen op de centrale toepassing. De problemen bij eHealth zouden opgelost zijn. 

De status van eHealth kan u opvolgen via https://twitter.com/ehealthplatform

27/01/2020 - eWZCfin en eMOHM: problemen op het netwerk

We hebben via monitoring geconstateerd dat er problemen zijn op het netwerk van o.a. e-Health. Waarschijnlijk stromen er geen gegevens door naar de centrale toepassing en is het mogelijk dat de gebruiker foutmeldingen ontvangt bij het doorsturen van gegevens. 

We volgen het op. Van zodra meer nieuws melden we dit.

22/01/2020 - eWZCfin: geen structurele vertragingen bij verwerking

De validatie van een opname t.o.v. indicatiestelling gebeurt tijdens de nacht, dus doorgaans de volgende dag moet u normaal een antwoord ontvangen.

Toch zijn er voor individuele zendingen langere verwerkingstijden steeds mogelijk. Gelieve er ook rekening mee te houden dat de zorgkassen pas kunnen goedkeuren wanneer een zending is verwerkt door de toepassing.

13/01/2020 - eWZCfin: oplossing voor opnameberichten en blijvende problemen met 1200 zendingen

Het probleem van niet bevestigen van een opname wanneer eerst het opnamebericht wordt doorgestuurd en vervolgens de indicatiestelling, wordt vandaag opgelost op productie. Uiterlijk vanavond zouden alle berichten verwerkt moeten zijn.

De verwerking van de zendingen loopt sinds vrijdag opnieuw aan een goed tempo waarbij de achterstand is weggewerkt maar er zijn nog steeds problemen waardoor we niet alle zendingen kunnen aanvaarden. Het betreft op dit moment 1200 zendingen, deze vereisen manuele tussenkomst en worden in de loop van de week opnieuw verwerkt.

6/01/2020 - eWZCfin: uitblijven van antwoorden op opnameberichten en achterstand in de verwerking van de zendingen                                                                              

Sinds 24/12/2019 ondervinden we een aantal problemen bij de verwerking van opnameberichten en zendingen. De verwerking loopt maar er zijn wel een aantal aandachtspunten:

- De nachtelijke evaluatie van de opname waarbij gecontroleerd wordt of er een indicatiestelling is om vervolgens een push bericht van aanvaarding uit te sturen werkt niet sinds +- 20/12/2020.   Dat is de verklaring waarom sommige antwoorden uit blijven op productie.  Vandaag zijn de ontwikkelingen gestart om dit te corrigeren.  Dit wordt met een hotfix uitgerold tegen het einde van de week.

- Wat de zendingen betreft hebben we een achterstand van 1600 zendingen ten gevolge van een aantal grote zendingen die het systeem niet verwerkt kreeg en waardoor het systeem stopte met verwerken. Ondertussen zijn we gestart met een inhaalbeweging waarbij we de grote zendingen geparkeerd hebben. De oplossing is ontwikkeld en wordt vandaag met een hotfix uitgerold. Vanavond zullen de grotere zendingenworden verwerkt.

24/12/2019 - eWZCfin en eMOHM: proces van hervalidatie wordt tijdelijk stopgezet

Met de uitrol op 18/12 zijn er problemen ontstaan met het proces van hervalidatie. Dat is een proces die ‘s nachts wordt uitgevoerd om de indicatiestellingen te koppelen aan de opnames die in beraad staan.  Dit proces is zo traag geworden dat het alle andere validaties beïnvloedde, waaronder deze van eMOHM en de facturatie.

Het proces van hervalidatie wordt stopgezet en zal pas terug opgestart worden als het probleem is opgelost.  
Het gevolg voor eWZCfin is dat opnames waarvoor de indicatiestelling niet beschikbaar was tijdens het doorsturen in beraad gaan en in beraad blijven zelfs wanneer de indicatiestelling intussen werd verstuurd.

20/12/2019 - eWZCfin: de opnameberichten worden opnieuw verwerkt

De uitrol is voltooid.  De verwerking van de opnames/indicatiestellingen wordt opnieuw opgestart.

19/12/2019 - eWZCfin: geen verwerking van de opnameberichten 

De uitrol van een nieuwe release neemt veel meer tijd in beslag dan verwacht. Dit betekent dat er mogelijks de komende 48 uur geen berichten inzake opnames en indicatiestellingen worden verwerkt. We bekijken momenteel of we het proces kunnen versnellen. 

Van zodra meer nieuws melden we dit.

16/12/2019 - eWZCfin en eMOHM: verwerking van de zendingen loopt opnieuw normaal

Momenteel is er geen achterstand meer in de verwerking van de zendingen. Nieuw aangeboden zendingen worden binnen een aantal dagen verwerkt.

Een aantal zendingen krijgen evenwel bij verwerking de onjuiste status, waardoor de achterstand kan oplopen tot 10 werkdagen.  Er wordt aan een oplossing gewerkt om de doorlooptijd van deze laatste groep te reduceren.

13/12/2019 - eWZCfin en eMOHM: vertraging van de verwerking van de zendingen

Er is op dit moment een vertraging bij de verwerking van de zendingen doorgestuurd via eWZCfin. Momenteel worden de zendingen verwerkt die begin december werden doorgestuurd. 
Tijdens het weekend hopen we een inhaalbeweging te doen.

Er worden maatregelen genomen om de snelheid te verbeteren. Maandag zal een nieuwe versie uitgerold worden waardoor we opnieuw tot een normale snelheid van verwerking kunnen komen.

Dinsdag volgt een update met de doorlooptijden van de verwerking.

9/12/2019 - eWZCfin en eMOHM: normale verwerking van de zendingen

De verwerking van de zendingen loopt weer normaal.

Op dit moment zijn de zendingen tot 02/12 verwerkt. De zendingen vanaf 02/12 worden op dit moment verwerkt, dit zijn momenteel 2400 zendingen. Deze worden uiterlijk in het weekend verwerkt.

De doorlooptijd op dit moment is dus 5 tot 7 dagen en vervolgens kunnen de zorgkassen goedkeuren.

5/12/2019 - eWZCfin en eMOHM: vertraging in verwerking van de facturen

Door de uitvoer van de VSB jaarprocessen is er vertraging op de verwerking van de facturen. Normaal gaan de facturen die eind vorige week verstuurd werden, verwerkt worden in het weekend. 

Maandag volgt een update.

26/11/2019 - eWZCfin en eMOHM: de problemen zijn opgelost

De problemen bij het verwerken en uitsturen van berichten zijn sinds gisterenavond opgelost.

25/11/2019 - eWZCfin en eMOHM: nog steeds problemen met het verwerken van berichten

We ondervinden nog steeds problemen bij het verwerken en uitsturen van berichten. Momenteel wordt een bugfix op acceptatie getest. 

Morgen volgt een nieuwe update.

22/11/2019 - eWZcfin en eMOHM: problemen met het verwerken van berichten

We ondervinden momenteel problemen bij het verwerken en uitsturen van berichten. Mogelijks kan u hiervan hinder ondervinden. We onderzoeken het probleem.

Maandag volgt een update.

12/11/2019 - eWZCfin - update inzake de facturatie

Het afgelopen weekend werden ongeveer 400 zendingen per dag verwerkt. Dit betekent dat op enkele zendingen na alles verwerkt werd. De niet verwerkte zendingen worden momenteel onderzocht.

08/11/2019 - eWZCfin - update inzake de facturatie

Met uitzondering van een aantal zendingen zijn bijna alle zendingen tot en met 06/11 op dit moment verwerkt.  Deze staan ter goedkeuring bij de zorgkas of werden reeds goedgekeurd.

Alle zendingen zouden tegen 12/11 allemaal moeten verwerkt zijn. 

05/11/2019 - eWZCfin - problemen met de facturatie

Er is op dit moment een vertraging bij de verwerking van de zendingen doorgestuurd via eWZCfin waardoor de verwerkingstijd op kan lopen tot 12 dagen. De zendingen tot 25/10 zijn verwerkt.

Dit is ten gevolge van een technisch probleem dat vandaag verholpen wordt maar ook door de vele zendingen, boven de 1000, die de afgelopen dagen werden ontvangen.

Vrijdag volgt een status update met melding van de te verwachten doorlooptijden.

31/10/2019 - Er zijn geen problemen te melden