Toegang tot Vaccinnet in 4 stappen

Slecht 4 stappen zijn er nodig om de webservices van Vaccinnet te integreren in uw software. Starten met een aanvraag en eindigen met een kwalificatietest.

Stap 1: Aanvraag toegang en voorbereiding

Softwareontwikkelaars die webservices van Vaccinnet gebruiken, moeten zich vooraf laten registeren. Dit gebeurt via het formulier 'Aanvraag technische toegang tot Vaccinnet'.

Om te kunnen testen in de testomgeving van Vaccinnet is het belangrijk om vooraf de nodige testgebruikers aan te maken. Dit zijn vereisten voor testgebruikers:

 • Webservice BatchUpload
  • profiel van een organisatie, met een geldig en actief acceptatie-certificaat (acc-p12) uitgereikt door het eHealth-platform;
  • profiel van een arts, gekoppeld aan de organisatie;
  • één of meerdere burgers, medewerkers of ontwikkelaars, met bestaand INSZ-nummer om fictieve registraties van vaccinaties uit te voeren in de testomgeving.
 • Webservice RegistratieService
  • profiel van een arts, met een geldig en actief acceptatie-certificaat (acc-p12) uitgereikt door het eHealth-platform;
  • profiel van een arts als stagemeester, met een geldig en actief acceptatie-certificaat (acc-p12) uitgereikt door het eHealth-platform (dit profiel kan ook met het eerste profiel van arts worden gecombineerd);
  • profiel van een huisarts in opleiding, met een geldig en actief acceptatie-certificaat (acc-p12) uitgereikt door het eHealth-platform;
  • profiel van een groepspraktijk, met een geldig en actief acceptatie-certificaat (acc-p12) uitgereikt door het eHealth-platform;
  • één of meerdere burgers, medewerkers of ontwikkelaars, met bestaand INSZ-nummer om fictieve registraties van vaccinaties uit te voeren in de testomgeving.

Opgelet, testgebruikers moeten vooraf worden geregistreerd in de testomgeving van Vaccinnet. Meer info vindt u hier op de website.

Nadat de aanvraag ingediend is, ontvangt de softwareontwikkelaar de gevraagde cookbooks. We stellen ook de broncode (Java / .Net) van een referentietoepassing ter beschikking.
 

Stap 2: Intakegesprek

Na stap 1 ontvangt u het cookbook en wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. Op basis van dit gesprek wordt een begeleidingstraject opgemaakt. U krijgt informatie en generieke ondersteuning. De verschillende integratiemogelijkheden, de technische documentatie en ons ondersteuningsaanbod worden toegelicht.
 

Stap 3: Integratie webservice(s) en testen

Na stap 2 kunt u zelfstandig aan de slag om de webservices te integreren in uw software. Zorg en Gezondheid verwacht van de softwareontwikkelaar een engagement om binnen een periode van 2 maanden de integratie te realiseren en zelf te testen.
 

Stap 4: Uitvoeren kwalificatietest

Na stap 3 is de software met de integratie volledig operationeel in de testomgeving: het is mogelijk om vaccinaties door te sturen via een webservice en daarbij na te gaan of een burger/arts deze nadien ook kan raadplegen. Dit is het moment om een kwalificatietest uit te voeren. De procedure is eenvoudig: stuur een e-mail naar de beheerders van Vaccinnet (vaccinnet@vlaanderen.be) met in bijlage de gevraagde testbestanden. Meer info over de kwalificatietest vindt u hier op de website.

Na een succesvolle kwalificatietest krijgt de softwareontwikkelaar toelating om de webservices van Vaccinnet te gebruiken in de productie-omgeving. Artsen kunnen de webservices in de software vrij gebruiken. Voor organisaties die de webservices in de software willen gebruiken, is er nog een bijkomende activatie nodig. Organisatie vullen het formulier 'Activatie koppeling Vaccinnet in de software' in.