Teststrategie wordt verder gezet

  • 23 april 2020

Teststrategie

De teststrategie loopt zoals voorzien, er worden elke dag testen geleverd aan de woonzorgcentra en de voorzieningen voor personen met een handicap met kwetsbare profielen. Ook de andere residentiële voorzieningen met kwetsbare bewoners, zoals de psychiatrische verzorgingstehuizen en de revalidatiesector krijgen deze week hun testen. 

Er zijn nu ongeveer 15.000 Vlaamse testen geanalyseerd, waarvan 8761 bij bewoners, 6241 bij personeelsleden. De resultaten bevestigen nogmaals de eerste analyses. Bij de zorgverleners test 13% positief, terwijl 19% van de bewoners besmet blijken. Bij de bewoners met symptomen blijkt na testing toch bijna de helft niet besmet te zijn. Bij de personeelsleden zonder symptomen blijkt na testing 1 op 10 wel besmet te zijn. Van diegenen die wel symptomen hebben, test 29 % positief. 

De resultaten zetten de taskforce aan om verder in te zetten op de gekozen teststrategie, met name in te zetten op de testing van het personeel in die voorzieningen waar weinig tot geen vermoedelijke besmettingen door hen gerapporteerd worden

Handhygiëne 

Vermits uit de resultaten van de geteste voorzieningen blijkt dat slechts weinigen geen besmettingen hebben, concludeert de taskforce dat de verspreiding van het Covid 19 virus vrij algemeen is. Dit gecombineerd met de vaststelling dat velen besmet zijn zonder symptomen te ontwikkelen, toont aan hoe belangrijk het is om de persoonlijke beschermingsmaterialen zoals mondmaskers correct te gebruiken en een goede handhygiëne te blijven toepassen.

Karine Moykens, voorzitter van de Taskforce, benadrukt dat voorzieningen die met uitbraken geconfronteerd worden, niet mogen kampen met de perceptie dat zij een slechte kwaliteit van zorg leveren.  “Het bewijs hoe belangrijk de handhygiëne en het correcte gebruik van het beschermingsmateriaal is, wordt duidelijk uit de resultaten. Zelfs als personeel aan het werk blijft en daarna toch besmet blijkt, hoeft dit niet tot problemen te leiden als die maatregelen correct worden toegepast binnen de voorzieningen”, zegt Karine Moykens.

Meer info