Taskforce Zorg lanceert psychosociaal aanbod voor zorg én welzijn via dezorgsamen.be

  • 23 april 2020

Psychosociaal welzijn van het personeel en de bewoners in zorgvoorzieningen is zeer belangrijk voor de taskforce. Daarom gaf het de opdracht om het aanbod aan psychosociale ondersteuning via één kanaal toegankelijk te maken. Daarvoor is nu de website dezorgsamen.be aangevuld. Vandaag is dat platform beschikbaar voor iedereen die werkt in zorg en welzijn.  

“Eén van de acties van de taskforce is de uitbreiding van het informatieplatform www.dezorgsamen.be, dat het mentaal welbevinden van alle medewerkers in zorg en welzijn gericht wil ondersteunen. www.dezorgsamen.be is er voor iedereen die werkt in zorg en welzijn, ongeacht hun statuut, functie of de setting waarin ze werken”, vertelt Karine Moykens. Medewerkers kunnen er antwoorden vinden op vragen zoals ‘hoe zorg ik voor mezelf’, ‘hoe zorgen we als collega’s voor elkaar’, ‘hoe zoek ik directe hulp, …?’.  Medewerkers worden ook begeleid naar een vervolgaanbod aan ondersteuning wanneer daar nood aan is: 

  • Opvang binnen de eigen organisatie 
  • Telefonische contactname of chat met nulde en eerstelijnsdiensten 
  • Kortdurende behandeling bij psychologen  
  • Meer gespecialiseerde behandeling 
  • Mobiel trauma team 

www.dezorgsamen.be wil ook de directe sociale omgeving (partner, familie, vrienden, collega’s) van de medewerkers uit zorg en welzijn ondersteunen in hun rol als eerste helper. Vanaf begin mei worden er interactieve webinars aangeboden rond relevante thema’s voor de medewerkers in zorg en welzijn en hun steunfiguren. 
 
Dit past ook binnen het actieplan Mentaal Welzijn (Zorgen voor Morgen) dat werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering.