Taskforce - Onverminderd testen bij symptomen en mogelijke uitbraken

  • 22 oktober 2020

Het hoge aantal besmettingen in heel Vlaanderen zorgt onvermijdelijk ook voor een hoger risico op besmettingen in de zorg- en welzijnsvoorzieningen. Dankzij de grote inspanningen en voorzichtigheid van de medewerkers, kunnen de meeste voorzieningen nog altijd besmettingen vermijden of grotendeels beperken. Toch stijgt het aantal voorzieningen met beginnende of grote uitbraken. De Taskforce COVID-19 Zorg blijft de situatie opvolgen

In de woonzorgcentra telden we woensdag 92 beginnende uitbraken in woonzorgcentra, met besmettingen bij 2 of meer bewoners, waarvan 57 grotere uitbraken met 5 of meer besmettingen bij bewoners. De Taskforce Zorg heeft de richtlijnen van verschillende sectoren getoetst aan de belangrijkste beslissingen van het Overlegcomité van 16 oktober, bijvoorbeeld rond bezoekregeling en horeca. Voor sommige sectoren zoals personen met een handicap, thuiszorg, welzijnswerk, … zal er bijkomende afstemming nodig zijn op de coronabarometer en de maatregelen die daaraan gekoppeld zijn. De richtlijnen zullen op dat moment opnieuw bekeken worden en indien nodig aangepast. De nieuwe teststrategie heeft uiteraard ook een belangrijke impact op de voorzieningen en vraagt verdere aanpassing van de richtlijnen rond testen, isolatie en quarantaine. 

De taskforce benadrukt dat elke vorm van behandeling/verzorging/begeleiding zoveel mogelijk moet gewaarborgd blijven in deze omstandigheden, uiteraard met inachtneming van de preventieve en hygiënemaatregelen.  

Testen en isolatie in residentiële voorzieningen 

Preventieve maatregelen, zoals het rigoureus dragen van beschermingsmateriaal door het zorgpersoneel en het correct toepassen van de handhygiëne, blijven de basis om besmettingen te vermijden. Maar daarnaast moeten voorzieningen meteen bewoners en medewerkers kunnen testen bij symptomen en breder kunnen testen om mogelijke uitbraken in kaart te brengen. Op basis van die testresultaten kan de voorziening dan isolatie- en quarantainemaatregelen toepassen om verdere verspreiding te verhinderen.  

Het uitbraakgericht testen in residentiële zorgvoorzieningen gaat onverminderd en onbeperkt door: 

  • Elke medewerker of bewoner met symptomen wordt getest. Ook elke nieuwe bewoner wordt getest. Voor een besmet medewerker volgt een isolatie van minstens 7 dagen. Bij een besmette bewoner blijft de maatregel van kracht: 14 dagen druppelcontactisolatie.   
  • Medewerkers en bewoners zonder symptomen die wel een hoogrisicocontact gehad hebben met een besmette persoon, worden ook getest. Dat kan individueel gebeuren, als het contact plaatsvond buiten de voorziening (bv in het privéleven van een medewerker). Of het testen kan gebeuren in het kader van een bredere testronde. Aangezien zij getest worden, doorlopen zij quarantaine van minstens 7 dagen of tot het einde van de symptomen (met daaropvolgende 7 dagen van voorzichtigheid). 
  • Bij een besmetting in een voorziening zal de arts van het voorziening het contactonderzoek in de voorziening doen en een bredere testronde organiseren bij alle risicopersonen.  

Karine Moykens, voorzitter van de taskforce: “Voldoende kunnen testen bij besmettingen met het oog op een snel testresultaat is uiterst belangrijk voor onze voorzieningen. De nieuwe teststrategie van de interministeriële conferentie geeft het testen in de voorzieningen dan ook hoge prioriteit en met onze richtlijnen willen we de voorzieningen de handvaten aanreiken hoe ze het testen en de bijhorende isolatie en quarantaine moeten invullen. De richtlijnen zullen aangepast worden aan deze nieuwe teststrategie. Om de labocapaciteit met voorrang  te kunnen inzetten op het testen bij symptomen en uitbraken in onze voorzieningen, heeft de interministeriële conferentie wel ook beslist om de louter preventieve testen, onder meer in de woonzorgcentra, op te schorten tot 15 november.”  

Bezoek en cafetaria 

Eerder deze week stemde de taskforce de bezoekregeling voor woonzorgcentra en andere sectoren af op de nationale richtlijnen.  
Het uitgangspunt blijft dat bezoek altijd mogelijk moet blijven voor de bewoners van het woonzorgcentrum. Net als in de rest van de samenleving moet nauw bezoek, waarmee fysiek contact zonder mondmasker mogelijk is (knuffelcontact) beperkt worden tot 1. Daarnaast is bezoek tot max. 4 personen mogelijk, met behoud van afstand en mondmasker. Bij een uitbraak in het woonzorgcentrum kan dit bezoek beperkt worden, maar ook dan moet er altijd toegang blijven voor minstens 1 bezoeker. Bezoekers hebben geen toegang meer tot de cafetaria, conform de horecaregels.  

Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoede: “Het virus is vandaag overal. Wie bezoek brengt aan een bewoner van een woonzorgcentrum, moet zich daar goed van bewust zijn. Grote voorzichtigheid en het volgen van alle regels zijn essentieel, ook buiten het woonzorgcentrum. Zeker mensen die een ‘knuffelcontact’ zijn, moeten bijzonder waakzaam blijven.”