Taskforce Covid-19 Zorg bouwt verder aan nieuwe strategieën

  • 14 april 2020

De taskforce Covid-19 Zorg heeft de voorbije dagen zijn opdrachten verdergezet. 

Op de webpagina www.departementwvg.be/taskforce zal dagelijks een update verschijnen over de stand van zaken en beslissingen van de taskforce Zorg. Van zodra er resultaten beschikbaar zijn, kan je dit lezen op deze webpagina. Er zal dan ook een persbericht worden uitgestuurd.

Testing

De eerste fase van de testing in de woonzorgcentra bij personeel en de bewoners is afgerond. Deze liep bij 55 woonzorgcentra met een hoog aantal vermoedelijke besmettingen met covid-19 en 30 ad random gekozen woonzorgcentra. Woensdag worden de resultaten door de taskforce geanalyseerd  in aanwezigheid en met advies van de virologen Hens, Van Damme en Goossens.

Woensdag zullen de criteria voor de verdeling van de beschikbare tests en ook de teststrategie op langere termijn bepaald worden. In elk geval opteren we voor een testing in alle voorzieningen waar kwetsbare bewoners zijn. Dit betekent dat naast de ouderenzorg er de komende weken ook getest zal worden in de sector voor personen met een handicap, de revalidatiesector en de psychiatrische verzorgingstehuizen. Die worden ook meegenomen in de analyse voor de teststrategie.

Die testen, die in een continu en aangehouden aanbod de komende weken beschikbaar worden, zullen ingezet worden volgens de principes die door de taskforce uitgewerkt worden onder meer op basis van de resultaten van de eerste testing en de adviezen van de virologen.

In afwachting van de teststrategie op langere termijn zetten we elke dag de testen verder in de voorzieningen die met uitbraken te maken hebben. Daarvoor zijn 9000 tests beschikbaar. Er wordt geopteerd in de eerste helft van deze week de voorzieningen voor personen met een handicap te testen, meer bepaald de 9 voorzieningen met het hoogste aantal vermoedelijke besmettingen, waar zowel personeel als bewoners worden getest. Daarnaast worden ook 35 woonzorgcentra bedeeld met tests, eveneens met het hoogste aantal vermoedelijke besmettingen en eveneens om zowel bewoners als personeel te testen.

Draaiboek

Uit de afnames van de eerste 11.000 testen hebben we lessen geleerd op vlak van de logistiek en de medische aspecten die hierbij komen kijken. Op basis van die ervaringen is een draaiboek opgesteld dat de voorzieningen kan helpen bij de praktische uitvoering van al die testen. Dit zal nu aangereikt worden aan alle voorzieningen die testen zullen afnemen als leidraad voor dit proces.

Belang van basismaatregelen

In de hele maatschappij en dus ook in onze voorzieningen blijven we benadrukken dat de basishygiëneregels cruciaal zijn. De richtlijnen over doorgedreven hygiëne en handhygiëne zijn essentieel om besmettingen tussen (zorg-)personeel en bewoners te vermijden.

Een uitbraak van deze schaal vraagt om een samenspel van maatregelen en inspanningen. Naast de testen is ook het veilig gebruik van beschermingsmateriaal cruciaal.