Stuurgroep contactonderzoek

De stuurgroep contactonderzoek

  • waakt over de monitoring en de communicatie rond contactopvolging. 
  • bepaalt standpunten voor het interfederaal comité.
  • beslist over aspecten die enkel voor Vlaanderen gelden (bv. door eigenheid Vlaamse zorgstructuur) of die geen beslissing vragen van het interfederaal comité.
  • volgt de operationele uitvoering van het contactonderzoek op.
  • volgt de randvoorwaarden voor contactopvolging op (bv. testcapaciteit).