Streptococcus pyogenes invasieve infecties

Een ongunstige combinatie van bacterie- en gastheerfactoren kan een invasieve infectie van Groep A streptokokken in de hand werken, namelijk fasciitis necroticans en het Streptococcal Toxic Shock Syndrome met sepsis.

  • Verwekker: Streptococcus pyogenes                                   
  • Incubatieperiode: Enkele dagen

Meldingsplicht

  • Een infectie van groep A streptokokken is verplicht te melden aan Zorg en Gezondheid.
  • Waarom melden: Bij invasieve infecties is chemoprofylaxe bij huishoudcontacten aangewezen.

Richtlijnen

Criteria

Klinische criteria

Één van volgende klinische syndromen:

  • fasciitis necroticans

  • Streptococcal Toxic Shock Syndrome (STSS)

Criteria voor laboratoriumconfirmatie

  • isolatie van groep A Streptococcus (Streptococcus pyogenes) door cultuur uit een anders steriele locatie

Gevalsdefinitie

Bevestigd

patiënt met klinische criteria EN laboratoriumconfirmatie