Sterfterisico's volgens leeftijd

Op deze pagina vindt u cijfers en statistieken over de sterfterisico's per leeftijdscategorie. Het sterfterisico is de kans dat iemand sterft op een bepaalde leeftijd. Het sterfterisico is vooral hoog in het eerste levensjaar en vanaf 55 jaar.

De sterfterisico's liggen vanaf 10 jaar lager voor vrouwen dan voor mannen: dit vertaalt zich in lagere gestandaardiseerde sterfte, een hogere levensverwachting en minder verloren levensjaren bij vrouwen. 

  • Het verschil in sterfterisico is het grootst op 20-39-jarige leeftijd (minstens 2 keer zo hoog bij mannen).  

  • Vanaf 82 jaar bij mannen en 85 jaar bij vrouwen is het sterfterisico hoger dan 1 op de 20 (5% of meer).

Gebruikt u deze cijfers voor verder onderzoek en analyse, zorg dan dat u correct refereert naar onze gegevens.