Sterftecijfers in Vlaanderen

Onder deze rubriek vindt u de officiële sterftecijfers voor Vlaanderen, voor de periode van 2012 tot 2019. 2019 is momenteel het laatste jaar waarvoor er cijfers beschikbaar zijn.

In 2019 stierven er 61.753 mensen. Dat is veel, maar tegelijk merken we dat de bevolking in Vlaanderen steeds ouder wordt. Wanneer we rekening houden met deze veroudering van de bevolking (dat noemen we de gestandaardiseerde sterfte), dan merken we dat de gestandaardiseerde sterftecijfers nog steeds in een dalende lijn zitten. De gestandaardiseerde sterfte is hoger bij mannen dan bij vrouwen, maar de sterftecijfers dalen bij mannen dubbel zo snel als bij vrouwen.

De belangrijkste daling van de sterftecijfers kunnen we toeschrijven aan:

  • een daling van het overlijdens aan hart- en vaatziekten (verklaart 40% van de daling bij mannen en 58% van de daling bij vrouwen) en
  • het dalende aantal overlijdens aan kanker (verklaart 29% van de daling bij mannen en 16% van de daling bij vrouwen).
Levensverwachting en verloren levensjaren

De levensverwachting in Vlaanderen blijft toenemen. In 2019 was de levensverwachting voor jongens 80,8 jaar en voor meisjes 84,8 jaar. Dat is meer dan 5 jaar geleden. Tegelijk zijn er ook heel wat levensjaren die verloren gaan, wanneer mensen sterven voor de verwachte leeftijd. Die verloren levensjaren zijn bij mannen 1,6 keer hoger dan bij vrouwen.

Ontdek de cijfers over levensverwachting
Bekijk de cijfers over verloren levensjaren

Belangrijkste doodsoorzaken

Tot de leeftijd van 39 jaar sterven mannen en vrouwen in grote lijnen door gelijkaardige doodsoorzaken (aandoeningen gelinkt aan de bevalling en geboorte, ongevallen en zelfdoding). Daarna beginnen de oorzaken sterker te verschillen tussen mannen en vrouwen. In 2019 zijn hartproblemen de meest voorkomende doodsoorzaak bij mannen van 85 jaar en bij vrouwen van 80 jaar en ouder.

Meer cijfers over doodsoorzaken

Plaats en maand van overlijden

Zowel mannen als vrouwen overlijden vaak in het ziekenhuis. In 2019 vonden respectievelijk 49% (mannen) en 40% (vrouwen) van alle sterfgevallen plaats in het ziekenhuis. Omdat mannen vaker op jongere leeftijd overlijden, sterven zij vaker thuis dan vrouwen. En omgekeerd sterven vrouwen vaker in een woonzorgcentrum dan mannen. Wat de periode van overlijden betreft, waren er in 2019 geen opvallende verschillen met andere jaren.

Cijfers over plaats van overlijden
Cijfers over maand van overlijden

Bij een overlijden vult de arts die het overlijden vaststelt de A, B en C-strook van het overlijdenscertificaat in. Een gemeenteambtenaar vult de D-strook in. De gemeente waar het overlijden heeft plaats gevonden, stuurt de B-, C- en D-stroken maandelijks op naar Zorg en Gezondheid, de A-strook blijft in de gemeente. Zorg en Gezondheid ontvangt zo de sterftecertificaten van alle Vlaamse (en Brusselse) gemeenten.

De levensverwachting drukt uit hoeveel jaar een persoon op een bepaalde leeftijd gemiddeld nog kan verwachten te leven. Die verwachting wordt berekend per leeftijd en is afhankelijk van het sterfterisico op elke leeftijd. Op basis van een ideale standaard levensverwachting kunnen we nagaan wat de belangrijkste oorzaken van verloren levensjaren zijn. Bij vroegtijdige sterfte op een bepaalde leeftijd gaan mogelijke levensjaren verloren.

Gebruikt u deze cijfers voor verder onderzoek en analyse, zorg dan dat u correct refereert naar onze gegevens.