Stagerapporten voor tandarts-specialisten

U moet tijdens de opleiding tot algemeen tandarts, orthodontist of parodontoloog elk opleidingsjaar een stagerapport indienen via het e-loket. Een bijkomende verzending op papier of via mail is overbodig.