Stagerapporten voor de titels en bekwaamheden van arts-specialisten

Een arts-specialist in opleiding moet binnen de drie maanden na het einde van elk stagejaar het stagerapport van het afgelopen jaar indienen bij Zorg en Gezondheid.

Gebruik daarvoor een pdf of scan van uw medbook. Hebt u geen medbook, gebruik dan het model voor uw specialisatie uit deze lijst: