Spreiding gezinszorg in Vlaanderen en Brussel

Overzicht gepresteerde uren gezinszorg

Per jaar kunt u hier de gegevens over de gepresteerde uren gezinszorg in het Vlaamse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest raadplegen:

De documenten zijn als volgt opgebouwd:

  • sector: openbare of private dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg
  • dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg
  • gemeente: de gemeenten staan in alfabetische volgorde
  • uren gezinszorg: het aantal uren gezinszorg per dienst per gemeente in het opgegeven jaar.

U kunt op elke kolom filteren (klik daarvoor op het omgekeerde driehoekje van de kolom of de kolommen waarop u wilt filteren, en selecteer de gewenste optie). Zo kunt u bijvoorbeeld een overzicht krijgen van alle diensten die gezinszorg verleend hebben in een bepaalde gemeente.

Spreidingskaart invulling gezinszorg

De spreidingsgegevens van de gepresteerde uren gezinszorg vormen een belangrijke bron van beleidsinformatie voor Zorg en Gezondheid. Zo krijgt men voor onder andere elke gemeente onder meer een zicht op de verhouding tussen het aantal effectief gepresteerde uren gezinszorg en het aantal geprogrammeerde uren. Bijkomende uren gezinszorg moeten bij voorkeur gerealiseerd worden in die gemeenten waar op basis van de programmatienorm de grootste tekorten zijn.

Op de onderstaande kaart vindt u de spreiding van de invullingsgraad per regioindeling en per jaar. De invullingsgraad is de verhouding van het aantal gepresteerde uren ten op zichte van het aantal geprogrammeerde uren (x 100).