Spreiding aanbod geestelijke gezondheidszorg, 2013

Op deze pagina:

Uitleg legende bij kaarten

  • Zorgregio's: zorgregio rond 14 regionale steden (pool 14) of rond 38 kleinere steden (pool 38 - vooral gebruikt voor het ziekenhuisaanbod)
  • Psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT): Een PVT kan op meer dan 1 plaats gevestigd zijn (meerdere gebouwen), en dus meerdere uitbatingsplaatsen hebben. Op deze kaartjes zijn alle uitbatingsplaatsen aangeduid.
  • Initiatief beschut wonen (BW): Een BW kan op meer dan 1 plaats gevestigd zijn (meerdere adressen), en dus meerdere uitbatingsplaatsen hebben. Op deze kaartjes zijn enkel de hoofdadressen aangeduid.
  • Centrum geestelijke gezondheidszorg (CGG): Een CGG kan op meer dan 1 plaats gevestigd zijn (meerdere adressen), en dus meerdere uitbatingsplaatsen hebben. Op deze kaartjes zijn alle uitbatingsplaatsen aangeduid.
  • Psychiatrisch ziekenhuis: Een ziekenhuis kan op meer dan 1 plaats gevestigd zijn (meerdere gebouwen), en dus meerdere uitbatingsplaatsen hebben. Op deze kaartjes zijn alle uitbatingsplaatsen aangeduid.
  • Algemeen ziekenhuis met A-dienst: Een A-dienst is een neuropsychiatrie-dienst in een niet-psychiatrisch ziekenhuis voor observatie en behandeling van volwassen patiënten. Een ziekenhuis kan op meer dan 1 plaats gevestigd zijn (meerdere gebouwen), en dus meerdere uitbatingsplaatsen hebben. Op deze kaartjes zijn alle uitbatingsplaatsen aangeduid.
  • Algemeen ziekenhuis met K-dienst: Een K-dienst is een neuropsychiatrie-dienst in een niet-psychiatrisch ziekenhuis voor observatie en behandeling van kinderen. Een ziekenhuis kan op meer dan 1 plaats gevestigd zijn (meerdere gebouwen), en dus meerdere uitbatingsplaatsen hebben. Op deze kaartjes zijn alle uitbatingsplaatsen aangeduid.

terug naar boven

Provincie Antwerpen

Spreiding van het aanbod voor residentiële en ambulante geestelijke gezondheidszorg in de provincie Antwerpen per zorgregio, op basis van erkenningen op 31/12/2013 en naar aantal inwoners per gemeente op 1/1/2014

aanbod geestelijke gezondheid in de provincie Antwerpen op 31 december 2013

Bron: Zorg en Gezondheid, gegevens op basis van verleende erkenningen 31/12/2013 - Adsei-bevolkingscijfers 1/1/2014

terug naar boven

Provincie Limburg

Spreiding van het aanbod voor residentiële en ambulante geestelijke gezondheidszorg in de provincie Limburg per zorgregio, op basis van erkenningen op 31/12/2013 en naar aantal inwoners per gemeente op 1/1/2014

  aanbod geestelijke gezondheid in de provincie Limburg op 31 december 2013

Bron: Zorg en Gezondheid, gegevens op basis van verleende erkenningen 31/12/2013 - Adsei-bevolkingscijfers 1/1/2014

terug naar boven

Provincie Oost-Vlaanderen

Spreiding van het aanbod voor residentiële en ambulante geestelijke gezondheidszorg in de provincie Oost-Vlaanderen per zorgregio, op basis van erkenningen op 31/12/2013 en naar aantal inwoners per gemeente op 1/1/2014

aanbod geestelijke gezondheid in de provincie Oost-Vlaanderen op 31 december 2013

Bron: Zorg en Gezondheid, gegevens op basis van verleende erkenningen 31/12/2013 - Adsei-bevolkingscijfers 1/1/2014

terug naar boven

Provincie Vlaams-Brabant

Spreiding van het aanbod voor residentiële en ambulante geestelijke gezondheidszorg in de provincie Vlaams-Brabant per zorgregio, op basis van erkenningen op 31/12/2013 en naar aantal inwoners per gemeente op 1/1/2014

aanbod geestelijke gezondheid in de provincie Vlaams-Brabant op 31 december 2013

Bron: Zorg en Gezondheid, gegevens op basis van verleende erkenningen 31/12/2013 - Adsei-bevolkingscijfers 1/1/2014

terug naar boven

Provincie West-Vlaanderen

Spreiding van het aanbod voor residentiële en ambulante geestelijke gezondheidszorg in de provincie West-Vlaanderen per zorgregio, op basis van erkenningen op 31/12/2013 en naar aantal inwoners per gemeente op 1/1/2014

aanbod geestelijke gezondheid in de provincie West-Vlaanderen op 31 december 2013

Bron: Zorg en Gezondheid, gegevens op basis van verleende erkenningen 31/12/2013 - Adsei-bevolkingscijfers 1/1/2014

terug naar boven