Software voor ziekenhuizen

Doorsturen naar Vaccinnet van geregistreerde vaccinnaties vanuit de software van het ziekenhuis vereist een afzonderlijke activatie. Dat gebeurt door het invullen en ondertekenen van een formulier ‘aanvraag toegang tot Vaccinnet’. Daarna volgt een activatietest om de configuratie te controleren.

Formulier aanvraag toegang

Vul dit formulier in om als ziekenhuis, of entiteiten binnen het ziekenhuis, het gebruik van webservices Vaccinnet in uw software te activeren. De voorwaarde is dat het ziekenhuis of entiteiten binnen het ziekenhuis beschikken over een profiel in Vaccinnet, en dat de software reeds over een kwalificatie beschikt. Het profiel in Vaccinnet laat toe om toegediende vaccins te registeren, en ook vaccins te bestellen (met uitzondering van covid-19 vaccins). Elk profiel beschikt over een eigen voorraad van vaccins en staat in voor het correcte stockbeheer.

docx bestandAanvraag activatie koppeling Vaccinnet in de software (144 kB)

Profiel in Vaccinnet

Alle ziekenhuizen in Vlaanderen hebben reeds een profiel in Vaccinnet. Een verantwoordelijke arts, zoals een medisch directeur of verantwoordelijke, kan via de webtoepassing Vaccinnet dit profiel raadplegen. Vaak is dit profiel aangemaakt op niveau van de ziekenhuisapotheek, die instaat voor de bestellingen en voorraadbeheer van vaccins. Als binnen het ziekenhuis andere entiteiten, afdelingen, diensten of campussen een voorraad van vaccins beheren, dan is een bijkomend profiel nodig. Raadpleeg hier meer informatie over deze registratie als ziekenhuis of entiteit binnen het ziekenhuis.

Activatietest voor controle juiste configuratie

De activatietest bestaat uit hernemen van de kwalificatietest voor ontwikkelaars, maar ditmaal geconfigureerd voor het ziekenhuis of de entiteiten binnen het ziekenhuis. Op die manier garanderen we een vlotte doorstroming van registraties naar Vaccinnet in functie van hoe het ziekenhuis of entiteit binnen het ziekenhuis vaccins bestelt en beheert.

Na invullen formulier ‘aanvraag toegang tot Vaccinnet’ neemt het ziekenhuis op met de ontwikkelaar van de software. Het ziekenhuis geeft aan dat de koppeling Vaccinnet in de software moeten worden geactiveerd, en dat de softwareleverancier een kwalificatietest in opdracht van het ziekenhuis moet uitvoeren of begeleiden. Lees hier meer over de kwalificatietest voor ontwikkelaars.

Meer informatie over gebruik van de webtoepassing Vaccinnet is steeds te vinden op www.laatjevaccineren.be/voor-professionals/vaccinnet.

Vaccinnet gekwalificeerde software

Overzicht van Vaccinnet gekwalificeerde software voor ziekenhuizen:

  • Amaron - Workflower
  • Chipsoft - HiX
  • MediPortal - Mediris
  • NexuzHealth - KWS
  • UZ Brussel - Primuz
  • ZORGI (in ontwikkeling)

Deze ontwikkelaars kunnen ondersteunen in het invullen van het formulier en in het begeleiden van de activatietest. Een aantal ontwikkelaars beschikken over aangepaste en vooraf ingevulde formulieren voor hun klanten. Ook kunnen er specifieke afspraken bestaan over de activatietest die aantonen dat de configuratie correct werd uitgevoerd.