Software voor arbeidsgeneeskundige diensten

Diensten voor preventie en bescherming op het werk, beter gekend als arbeidsgeneeskundige diensten, hebben toegang tot Vaccinnet. Het doorsturen naar Vaccinnet van geregistreerde vaccinnaties vanuit de software vereist een afzonderlijke activatie. Dat gebeurt door het invullen en ondertekenen van een formulier ‘aanvraag toegang tot Vaccinnet’. Daarna volgt een activatietest om de configuratie te controleren.

Extern erkende arbeidsgeneeskundige diensten

Voor onderstaande erkende externe diensten voor preventie en bescherming op het werk werden afzonderlijke afspraken gemaakt voor gebruik van Vaccinnet via hun software. Indien de koppeling met Vaccinnet in de software nog niet actief is, neemt de dienst contact op met Vaccinnet per e-mail (vaccinnet@vlaanderen.be).

Overzicht diensten: Attentia, Cesi, CLB EDPB, Cohezio, IDEWE, Liantis, Mediwet, Mensura, Premed, Securex.

Interne arbeidsgeneeskundige diensten

Vul dit formulier in om als arbeidsgeneeskundige dienst het gebruik van webservices Vaccinnet in uw software te activeren. De voorwaarde is dat dienst beschikt over een profiel in Vaccinnet, en dat de software reeds over een kwalificatie beschikt.

docx bestandAanvraag activatie koppeling Vaccinnet in de software (144 kB)

Profiel in Vaccinnet

Alle extern erkende arbeidsgeneeskundige diensten in Vlaanderen hebben reeds een profiel in Vaccinnet. Een verantwoordelijke arts, zoals een medisch directeur of verantwoordelijke, kan via de webtoepassing Vaccinnet dit profiel raadplegen. Interne arbeidsgeneeskundige diensten moeten een nog een registratie doen. Raadpleeg hier meer informatie over deze registratie van arbeidsgeneeskundige dienst.

Activatietest voor controle juiste configuratie

De activatietest bestaat uit hernemen van de kwalificatietest voor ontwikkelaars, maar ditmaal geconfigureerd voor de arbeidsgeneeskundige dienst. Op die manier garanderen we een vlotte doorstroming van registraties naar Vaccinnet in functie van hoe de arbeidsgeneeskundige dienst vaccins bestelt en beheert.

Na invullen formulier ‘aanvraag toegang tot Vaccinnet’ neemt de dienst contact op met de ontwikkelaar van de software. De dienst geeft aan dat de koppeling Vaccinnet in de software moeten worden geactiveerd, en dat de softwareleverancier een kwalificatietest in opdracht van de dienst moet uitvoeren of begeleiden. Raadpleeg hier meer informatie over kwalificatietest voor ontwikkelaars.

Meer informatie over gebruik van de webtoepassing Vaccinnet vindt u op www.laatjevaccineren.be/voor-professionals/vaccinnet.

Vaccinnet gekwalificeerde software

Overzicht van Vaccinnet gekwalificeerde software voor arbeidsgeneeskundige diensten:

  • Arcange/DMI (Cohezio) (koppeling in ontwikkeling)
  • Colibri (CLB Group) (koppeling in ontwikkeling)
  • ErgoMed (versie voor Premed en Mediwet)
  • ErgoMed/EOM (versie voor Securex) (koppeling in ontwikkeling)
  • IPSI (Yelido voor IDEWE)
  • Health@Work (TrustTeam voor Attentia, CESI, Mensura)
  • Kitry-EHS (Kitry voor EMPREVA) (koppeling in ontwikkeling)
  • Registratietool/Medikmo (Liantis)

Deze ontwikkelaars kunnen ondersteunen in het invullen van het formulier en in het begeleiden van de activatietest.