Sjabloon en FAQ

Sjabloon

In het regionale zorgstrategische plan beschrijft u de rol van het ziekenhuisnetwerk in het toekomstige zorgaanbod van uw regio. Baseer de opmaak van uw zorgstrategische plan op dit verplichte sjabloon:

pdf bestandSjabloon regionaal zorgstrategisch plan (versie 25/08/2021 - pdf) (256 kB)

docx bestandSjabloon regionaal zorgstrategisch plan (versie 25/08/2021 - word) (206 kB)

xlsx bestandBijlage - Sjabloon regionaal zorgstrategisch plan - Aanbodsvergelijking (versie 04/11/2021 - excel) (122 kB)

Vragen en Antwoorden

Implementatie door alle ziekenhuisnetwerken

Vragen en antwoorden na het ter beschikking stellen van het sjabloon aan alle ziekenhuisnetwerken (2021):

pdf bestandFAQ regionaal zorgstrategisch plan (versie 22/12/2021 - pdf) (264 kB) 

Pilootfase

Er namen 3 ziekenhuisnetwerken deel aan de pilootfase van de implementatie van het regionaal zorgstrategisch plan. 

Tijdens deze fase werd er eveneens een FAQ opgesteld:

pdf bestandFAQ Zorgstrategische Planning (versie 22/02/2019) (805 kB)

Naar aanleiding van het laatste datalab in het kader van het pilootproject voor de regionale zorgstrategische planning hebben de ziekenhuizen een aantal vragen gesteld. Voor elke vraag werd telkens een instructiefilmpje als antwoord ter beschikking gesteld:

Vraag- en antwoordsessie