Seksueel grensoverschrijdend gedrag melden

Melden van seksueel grensoverschrijdend gedrag door de algemene, revalidatie- of universitaire ziekenhuizen,  psychiatrische ziekenhuizen, Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg en de initiatieven voor Beschut Wonen ten behoeve van psychiatrische patiënten.

Bovenvermelde zorgvoorzieningen moeten elk voorval van seksueel grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van een gebruiker binnen de context van hun zorgverlening op een geanonimiseerde wijze melden aan Zorg en Gezondheid.

  • Het grensoverschrijdend gedrag moet zich voordoen ten aanzien van een gebruiker binnen de hulpverleningscontext van de voorziening. 
  • Het moet uitgaan van een medegebruiker, een personeelslid of een derde die handelt in opdracht van de voorziening.

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2014 betreffende het beleid inzake preventie van en omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag in gezondheids- en woonzorgvoorzieningen.

Hoe melden?

U gebruikt ditdocx bestandFormulier om seksueel grensoverschrijdend gedrag te melden (201216) (133 kB) in de algemene, revalidatie- of universitaire ziekenhuizen,  psychiatrische ziekenhuizen, Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg en de initiatieven voor Beschut Wonen ten behoeve van psychiatrische patiënten.

De melding aan het agentschap Zorg en Gezondheid is onafhankelijk en staat los van een eventuele melding bij het meldpunt 1712.

Er mogen geen persoonsgegevens opgenomen worden in de melding.

Stuur het meldingsformulier naar zorgengezondheid@vlaanderen.be.

De behandeling van uw melding

Zorg en Gezondheid gaat voor elke melding na of er een inspectiebezoek moet plaatsvinden en of er strafrechtelijk klacht wordt neergelegd.

Indien de voorziening de nodige maatregelen heeft getroffen in overeenstemming met de ernst van de feiten dan wordt enkel een ontvangstmelding verstuurd.

Opgelet!

Feiten van seksueel grensoverschrijdend gedrag in woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers moeten met een ander formulier gemeld worden. Zie daarvoor de webpagina ‘Melden van grensoverschrijdend gedrag in woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers.