Sciensano – Labo-onderzoek infectieziekten

Sciensano – Labo-onderzoek infectieziekten

02 642 51 11

Sciensano, het vroegere Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, richt zich, voor wat haar activiteiten voor de Vlaamse overheid binnen deze beheersovereenkomst als terreinorganisatie betreft, vooral op het laboratoriumtechnische onderzoek van humane en niet-humane stalen in het kader van de verplichte meldingsplicht van infectieziekten. Daarmee ondersteunt ze Zorg en Gezondheid in haar werk rond de behartiging van de verplichte meldingen: het bevestigen van een infectieziekte, of oorzaak van een uitbraak, de bronopsporing of het contactonderzoek. Het gaat dan zowel om meldingen met een oorsprong in de gemeenschap als in zorginstellingen; gevoelige zowel als multiresistente kiemen.

Verder verzorgt ze de wetenschappelijke advisering rond infectieziekten staalnames en analyses, de samenwerking met het FAVV rond voeding gebonden infectieziekten en de meldingen aan WGO en ECDC.

Sciensano vertrekt in haar werking van een holistische en multidisciplinaire benadering van gezondheid en, wat infectieziekten betreft, de nauwe en onlosmakelijke verband tussen de gezondheid van mensen en die van dieren, en hun omgeving (het “One health” concept).

 

Locatie

Juliette Wytsmanstraat 14
1050 Brussel
België

Online

Beheersovereenkomst
Type organisatie Organisatie met Terreinwerking
Duur 1 januari 2017 - 31 december 2021
Budget 165.000 euro/jaar (geïndexeerd)
Werkingsgebied Vlaams gewest
Doelgroepen
  • de Vlaamse overheid
  • de Nationale ReferentieCentra microbiologie
  • internationale gezondheidsorganisaties zoals WGO en ECDC
Resultaatgebieden
  1. Surveillance van infectieuze aandoeningen en agentia
  2. Surveillance van biologische allergene agentia
  3. Surveillance van biologische vectoren
  4. Surveillance van niet infectieuze aandoeningen
  5. Epidemiologische en beleidsgeoriënteerde wetenschappelijke ondersteuning