SARS

SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) is een ernstige virale infectieziekte. Het ziektebeeld is een atypische pneumonie. In 2002-2003 was er een wereldwijde SARS- epidemie met meer dan 8.000 patiënten. De epidemie werd veroorzaakt door een nieuw coronavirus. Bronopsporing, contactonderzoek en hygiënemaatregelen zijn van groot belang. Bij (het vermoeden van) patiënten met SARS is strikte isolatie noodzakelijk om verspreiding te voorkomen. Een onmiddellijke melding van een (verdacht) geval is dan ook van groot belang. Vanwege de internationale gevolgen van deze ziekte geldt voor SARS een meldingsplicht aan de WHO.

 • Verwekker: SARS-coronavirus (SARS-CoV)
 • Incubatieperiode: 2 tot 10 dagen

Meldingsplicht

 • SARS is verplicht te melden aan Zorg en Gezondheid.
 • Waarom melden: Bronopsporing, contactonderzoek en nemen van hygiënemaatregelen.

Richtlijnen

pdf bestandRichtlijn SARS (versie 2019) (754 kB)

Criteria

Klinische criteria

 • Patiënt met koorts of koorts doorgemaakt

EN

Minstens één van de volgende twee:

 • hoest
 • dyspnee

EN

Minstens één van de volgende:

 • radiografisch bewijs van pneumonie
 • radiografisch bewijs van ARDS
 • autopsie bevindingen van pneumonie
 • autopsie bevindingen van ARDS

EN

 • Geen alternatieve diagnose die volledig de ziekte kan verklaren

Epidemiologische criteria

Minstens één van de volgende drie:

 • persoon met minstens één van volgende drie:
  • werkzaam in een beroep geassocieerd met een verhoog risico op SARS-CoV blootstelling
  • nauw contact met één of meerdere personen met bevestigde SARS of waarbij diagnostiek voor SARS lopende is
  • geschiedenis van reizen naar, of wonend in, een gebied waar een uitbraak van SARS is
 • twee of meer gezondheidswerkers met klinische evidentie van SARS in dezelfde zorgafdeling en met begin van ziekte in dezelfde 10 dagen
 • drie of meer personen (gezondheidswerkers en/of patiënten en/of bezoekers) met klinische evidentie van SARS met begin van ziekte in dezelfde 10 dagen en epidemiologisch gelinkt aan een gezondheidsinstelling.

Laboratoriumcriteria

Waarschijnlijk labocriterium

 • positieve PCR voor SARS-CoV op één staal en assay

Laboratoriumconfirmatie

Minstens één van volgende drie:

 • detectie van SARS-CoV nucleïnezuur op minstens één van de volgende drie manieren:
  • ten minste twee verschillende klinische stalen (bv. nasofaryngeale swab en stoelgang)
  • hetzelfde klinische staal afgenomen op twee of meer momenten gedurende de loop van de ziekte (bv. sequentiële nasofaryngeale aspiraten)
  • twee verschillende assays of repeat RT-PCR gebruik makend van een nieuw RNA extract afkomstig vanuit het originele klinische staal

Gevalsdefinitie

Mogelijk patiënt met klinische criteria EN epidemiologische criteria

Waarschijnlijk

patiënt met klinische criteria EN epidemiologische criteria EN waarschijnlijk labocriterium

Bevestigd

patiënt met klinische criteria EN laboratoriumconfirmatie