Salmonella typhi of Salmonella paratyphi

Buiktyfus door salmonella typhi is een bacteriële systemische infectieziekte. Het is een besmettelijke ziekte met de mens als enige infectiebron. Het belangrijkste ziekteverschijnsel bij buiktyfus is koorts. Daarnaast geeft buiktyfus typisch eerst constipatie gevolgd door diarree. Buiktyfus is in ons land voornamelijk een importziekte. Meldingen komen incidenteel voor. Buiktyfus wordt opgelopen via de ingestie van door feces besmet voedsel of water.

 • Verwekker:Salmonella typhi
 • Incubatieperiode: 3 dagen tot 1 maand

Paratyfus door salmonella paratyphi is een bacteriële darminfectie. Het is een besmettelijke ziekte met de mens als voornaamste infectiebron. S. paratyphi A, B, en C liggen aan de basis van paratyfus. De symptomen kunnen beperkt blijven tot het beeld van een gastro-enteritis met buikpijn, diarree, koorts en misselijkheid. Het ziektebeeld kan ook op buiktyfus lijken als er sprake is van een systemische infectie. Paratyfus is in ons land voornamelijk een importziekte en wordt opgelopen via de ingestie van door feces besmet voedsel of water.

 • Verwekker: Salmonella paratyphi A, B, C
 • Incubatieperiode: 1 tot 3 weken

Meldingsplicht

 • Buiktyfus door salmonella typhi en  paratyfus door salmonella paratyphi zijn verplicht te melden aan Zorg en Gezondheid.
 • Waarom melden: Bronopsporing, contactonderzoek, nemen van opvolgingsmaatregelen.

Richtlijnen

Criteria

Klinische criteria

Patiënt met minstens één van de twee volgende:

 • aanhoudende koorts
 • minstens twee van de vier volgende:
  • hoofdpijn
  • relatieve bradycardie
  • niet productieve hoest
  • diarree, constipatie, malaise of abdominale pijn

Epidemiologische criteria

Minstens één van de volgende:

 • blootstelling aan een gemeenschappelijke bron
 • transmissie van mens naar mens
 • blootstelling aan gecontamineerd eten of drinkwater

Criteria voor laboratoriumconfirmatie

Isolatie van Salmonella typhi of paratyphi uit een klinisch staal

Gevalsdefinitie

Waarschijnlijk

patiënt met klinische criteria EN epidemiologische criteria

Bevestigd

patiënt met klinische criteria EN laboratoriumconfirmatie