Rolstoeladviesteams

Een rolstoeladviesteam is een erkend team van verschillende zorgverleners gespecialiseerd in onder meer mobiliteitshulpmiddelen. Ze zijn meestal verbonden aan een (revalidatie)ziekenhuis. Zo'n team stelt een rolstoeladviesrapport op wanneer iemand een specifiek mobiliteitshulpmiddel nodig heeft, zoals een elektronische rolstoel of scooter. De huisarts of een verstrekker van mobiliteitshulpmiddelen zal je ernaar doorverwijzen.

Een “gespecialiseerd rolstoeladviesteam” is een team van zorgverleners gespecialiseerd in neuromusculaire aandoeningen. Ze zijn verbonden aan een "neuromusculair referentiecentrum" van een ziekenhuis. Ook zij maken rolstoeladviesrapporten, maar dan specifiek voor mensen met een snel degeneratieve aandoening. 

De adressen en contactgegevens van de rolstoeladviesteams vindt u op de website van de Vlaamse sociale bescherming.

Mobiliteitshulpmiddelen in de Vlaamse sociale bescherming

Mobiliteitshulpmiddelen zijn een onderdeel van de Vlaamse sociale bescherming. Wie een hulpmiddel nodig heeft om zich te verplaatsen, zal via de Vlaamse sociale bescherming een "mobiliteitshulpmiddel" kunnen kopen of huren.

De formulieren voor rolstoeladviestams vindt u op de website van de Vaamse sociale bescherming.