Richtlijnen persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

Welke beschermingsmaterialen moeten zorgpersoneel en niet-zorgpersoneel dragen om zich te beschermen tegen corona? Dit overzicht biedt antwoorden.