Revalidatieziekenhuizen

Zorg en Gezondheid erkent de revalidatieziekenhuizen (of "categorale" ziekenhuizen) in Vlaanderen.

De revalidatieziekenhuizen bieden gespecialiseerde en multidisciplinaire revalidatie aan voor complexe aandoeningen. Het gaat bijvoorbeeld om revalidatie bij acute vasculaire aandoeningen, neurologische ziekten, trauma’s ten gevolge van verkeersongevallen, werkongevallen en sportletsels, chronische aandoeningen als kanker, spierziekten, longaandoeningen, eetstoornissen, metabolische en genetische ziekten, orthopedische ingrepen als knie- en heupprotheses of brandwonden. Een aantal diensten richten zich specifiek op kinderen.

Inkanteling Vlaamse sociale bescherming

Vanaf 1 januari 2022 financiert Vlaanderen het verblijf van een patiënt in een revalidatieziekenhuis, als de patiënt verzekerd is bij de Vlaamse sociale bescherming. Dit is de tweede stap van de inkanteling van de revalidatieziekenhuizen in de Vlaamse sociale bescherming. 

Revalidatieziekenhuizen moeten zich op deze inkanteling voorbereiden.

Op 19 maart, 10 en 22 november 2021 werd dit veranderingstraject toegelicht aan de sector.
Je kan de opname herbekijken op: https://youtu.be/RndOy4nnS7g. De video werd opgedeeld in de verschillende hoofdstukken. In de beschrijving staat welke dat zijn, zodat er gemakkelijk kan genavigeerd worden in de video zelf.

Meer info over de inkanteling in de Vlaamse sociale bescherming

Geattesteerde software

Communicatie tussen het revalidatieziekenhuis en de centrale zorgkassentoepassing kan uitsluitend via digitale weg gebeuren. Het revalidatieziekenhuis moet daarvoor gebruik maken van software waarvan bevestigd is dat deze voldoet aan de functionele vereisten en de vereisten van betrouwbaarheid en veiligheid.

Onderstaande software voldoet aan deze voorwaarden:

 • OBASI vzw

  • Voor wat betreft de controle verzekeringsstatus, de opname- en ontslagberichten en facturatie m.u.v. creditnota’s

  • Attestering vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024

 • ZORGI - pakket Oazis

  • Voor wat betreft de controle verzekeringsstatus en de opname- en ontslagberichten en facturatie m.u.v. creditnota’s

  • Attestering vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024

 • ZORGI - pakket Tarfac

  • Voor wat betreft de controle verzekeringsstatus, de opname- en ontslagberichten en facturatie m.u.v. creditnota’s

  • Attestering vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024

Nieuws

Innovatief project verleent psychologische ondersteuning via deZorgSamen.be

De druk op de zorgsector blijft groot. Een innovatief project verleent psychologische ondersteuning via deZorgSamen.be

Uitzondering op quarantaine en isolatie bij het gevaccineerd zorgpersoneel

Voor gevaccineerd zorgpersoneel is beslist dat zorgpersoneel na een hoog-risicocontact uitzonderlijk kan blijven werken in afwachting van een negatief testresultaat.

Webinar Digitaal Verenigingsloket op 28 oktober

De Vlaamse overheid werkt aan een digitaal Verenigingsloket om de dienstverlening van verschillende overheden aan verenigingen te verbeteren. Het V-loket wordt een online toegangspoort voor alle aanvragen, meldingsplichten, attesten… Bovendien krijgt het loket een beveiligde databank waarin gegevens over verenigingen bewaard kunnen worden zodat je dezelfde informatie niet steeds opnieuw hoeft in te geven wanneer je met verschillende overheden in contact komt. Zo wordt overheidsadministratie voor elke vereniging straks een kwestie van enkele eenvoudige klikken.

Energie-efficiëntie kan zorgsector elk jaar meer dan 27 miljoen euro opleveren

Welzijns- en zorgvoorzieningen zouden jaarlijks meer dan 27 miljoen euro kunnen besparen door energiezuinigere gebouwen. Dat blijkt uit de gratis energiescans die het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) en het Vlaams Energiebedrijf (VEB) uitvoerden in meer dan 1.500 gebouwen van zorg- en welzijnsvoorzieningen.

Zorginstellingen mogen Covid Safe Ticket vrijwillig invoeren

De Vlaamse Regering gaat het Covid Safe Ticket niet verplichten in de zorginstellingen. Zij krijgen wel de keuze om het vrijwillig in te voeren.