Registratie testgebruikers Vaccinnet

Voor de testomgeving van Vaccinnet moeten burgers (ontwikkelaars/medewerkers), artsen en organisaties vooraf als testgebruiker worden geregistreerd. Het gebruik van fictieve personen, met een fictief INSZ-nummer, is niet toegestaan.

Registratie burgers als testgebruiker

Personen waarvoor fictieve vaccinaties worden doorgestuurd, moeten eerst worden toegevoegd in de testomgeving van Vaccinnet. Gebruik onderstaand formulier om burger te registeren als testgebruiker.

Opgelet, fictieve burgers, met een fictief rijksregisternummer zijn niet toegestaan.

Het online formulier voor de 'aanvraag registratie testgebruiker type burger' vindt u hier op onze website.

Registratie artsen als testgebruiker

Voor artsen die beschikken over een geldig en actief RIZIV-nummer volstaat een registratie via de webtoepassing Vaccinnet in de testomgeving.

Surf als arts naar https://tfe.kindengezin.be/Vaccinnet en klik op de knop login. Doorloop alle stappen, tot er een profielpagina verschijnt.

Een softwareontwikkelaar heeft de mogelijkheid om een fictief RIZIV-nummer voor de rol arts en huisarts in opleiding (HAIO) aan te vragen bij het eHealth-platform, en dat te koppelen aan het INSZ-nummer en naam van een medewerker van de softwareontwikkelaar. Dit zijn de stappen te ondernemen bij het eHealth-platform:

 • Ga naar de website van het eHealth-platform
 • Vul daar volgende formulieren in
  • 'Overeenkomst certificaten voor softwarefirma'
  • 'Procuratieformulier voor het verkrijgen van een acceptatiecertificaat'
 • Vul formulier “Request testcase template”, tabblad “Individual Users in
  • Voor kolom Medisch beroep:
   • profiel arts: doctor, 001-004 bevoegdheidscodes code / de compétences
   • profiel HAIO: doctor, 005-006 bevoegdheidscodes code / de compétences •
  • Voor kolom RIZIV nummer nodig?:
   • moet “ja, fictief / oui, fictif” als waarde bevatten
  • RIZIV nr (fictief eHealth-platform):
   • moet “fictief / fictif” als waarde bevatten
 • Ingevulde formulieren opsturen naar integration-support@ehealth.fgov.be.
 • Na bevestiging van de service desk eHealth-platform, certificaten downloaden
 • Na doorlopen van de stappen, is er een geldig en actief acceptatie-certificaat (acc-p12). De bestandsgrootte is rond de 13kb.
 • Ga naar https://tfe.kindengezin.be/Vaccinnet en klik op de knop login. Doorloop alle stappen, tot er een profielpagina verschijnt.

Opgelet, een acceptatie-certificaat (acc-p12) uitgereikt door het eHealth-platform is slechts 1 jaar geldig. Verleng tijdig de duurtijd van het certificaat, want een geldig certificaat is een vereiste voor de toegang tot Vaccinnet via webservices.
 

Registratie organisaties als testgebruiker

Organisaties als testgebruiker moeten beschikken over een geldig en actief acceptatie-certificaat (acc-p12) uitgereikt door het eHealth-platform. Dit certificaat kan worden bekomen door de stappen te doorlopen in de certificatenmanager voor acceptatie van het eHealth-platform.

Belangrijk is dat de organisatie het formulier 'Aanvraag activatie koppeling Vaccinnet in de software' invult en opstuurt naar de beheerders van Vaccinnet. Op basis van die informatie wordt een profiel in de testomgeving aangemaakt of aangevuld.

Een softwareontwikkelaar heeft de mogelijkheid om een fictief RIZIV-nummer voor een fictieve organisatie aan te vragen bij het eHealth-platform, en dat te koppelen aan een INSZ-nummer en de onderneming van de softwareontwikkelaar. Dit zijn de stappen te ondernemen bij het eHealth-platform

 • Ga naar de website van het eHealth-platform.
 • Vul daar volgende formulieren in
  • 'Overeenkomst certificaten voor softwarefirma'
  • 'Procuratieformulier voor het verkrijgen van een acceptatiecertificaat'
 • Vul formulier “Request testcase template”, tabblad “Care Organizations” in.
  • Voor kolom RIZIV nummer nodig?:
   • moet “ja, fictief / oui, fictif” als waarde bevatten
  • RIZIV nr (fictief eHealth-platform)
   • moet “fictief / fictif” als waarde bevatten
 • Ingevulde formulieren opsturen naar integration-support@ehealth.fgov.be.
 • Na bevestiging van de service desk eHealth-platform, certificaten downloaden
  • Certificatenmanager eHealth-platform openen
  • Stappen doorlopen bij na klikken op de knop naast de tekst 'Vraag een nieuw certificaat aan'.
  • Stappen doorlopen bij na klikken op de knop naast de tekst 'Vervolledig de aanvraag voor …'.
 • Na doorlopen van de stappen, is er een geldig en actief acceptatie-certificaat (acc-p12). De bestandsgrootte is rond de 13kb.
 • Breng de beheerders van Vaccinnet op de hoogte van deze aanvraag, en de vraag om een profiel voor deze fictieve organisatie aan te maken. Bezorg de volgende gegevens:
  • Gegevens van de fictieve organisatie (naam, adres, e-mail, …) van de softwareontwikkelaar om te testen.
  • Bestandsnaam van het eHealth-certificaat.
  • Gegevens arts gekoppeld aan de fictieve organisatie (RIZIV-nummer en naam).

Opgelet, een acceptatie-certificaat (acc-p12) uitgereikt door het eHealth-platform is slechts 1 jaar geldig. Verleng tijdig de duurtijd van het certificaat, want een geldig certificaat is een vereiste voor de toegang tot Vaccinnet via webservices.