Regionale zorgstrategische planning

Zorgstrategische planning

De doelstellingen van zorgstrategische planning zijn:

 • het zorgaanbod beter afstemmen op de zorgnoden van de burgers
 • samenwerking en netwerking stimuleren tussen ziekenhuizen en met de andere zorg- en welzijnspartners
 • expertise concentreren met name bij complexe pathologieën
 • uitgaven afstemmen op de huidige financiële context om tot een gezondheidseconomisch verantwoord aanbod te komen, onder andere door het hoogtechnologisch zorgaanbod te beperken

Het doel van zorgstrategische planning is het zorglandschap aan te passen zorgbehoeften van de bevolking. De toename van vergrijzing, multimorbiditeit, complexe aandoeningen en de toegenomen vraag naar continue en meer chronische zorg vragen om een nieuwe verhouding tussen ziekenhuizen onderling en andere zorgpartners, zoals de eerste lijn, geestelijke gezondheidszorg. Eenvoudige zorg die dicht bij de mensen staat, moet ook dicht bij huis bereikbaar zijn. Voor andere aandoeningen is gespecialiseerde zorg nodig, die schaalgrootte en concentratie van expertise vereist.

Voor de ziekenhuizen streven we dus naar:

 1. een solide basisaanbod
 2. een concentratie van expertise voor complexe pathologieën
 3. een rationalisatie van het hoogtechnologisch zorgaanbod

Concreet moet een zorgstrategisch plan van een ziekenhuis of ziekenhuisnetwerk een antwoord bieden op volgende vragen:

 1. Beantwoordt het voorgestelde zorgaanbod aan de zorgbehoefte?
 2. Beschikt het ziekenhuis of ziekenhuisnetwerk over de nodige competenties en middelen om dit aanbod kwalitatief in te vullen?

In het verleden lag de focus van de zorgstrategische planning op het individuele ziekenhuis. Met de hervorming van het ziekenhuislandschap wordt de reikwijdte verruimt tot een regionale zorgstrategie. 

In de zorgstrategische planning maken we een onderscheidt tussen een regionaal, thematisch en individueel zorgstrategisch plan.

 • Een regionaal zorgstrategisch plan beschrijft de rol van een ziekenhuisnetwerk in het toekomstige zorgaanbod van een regio.
 • De Vlaamse Regering kan zorgopdrachten bepalen waarvoor een specifiek thematisch zorgstrategisch plan opgesteld moet worden. Dit kan door een ziekenhuisnetwerk of een ander samenwerkingsverband tussen ziekenhuizen.
 • Een individueel zorgstrategisch plan is een zorgstrategisch plan opgesteld door een individueel ziekenhuis. Het is gebaseerd op het goedgekeurde regionale zorgstrategische plan van het ziekenhuisnetwerk waarvan het ziekenhuis deel uitmaakt, en het is afgestemd met eventuele thematische zorgstrategische plannen.

Gerelateerde webpagina

Documenten

Regelgeving

Presentaties

Communicatie

 

Procedures voor het opstellen, indienen en beoordelen van een regionaal, thematisch en individueel zorgstrategisch plan.