Regelgeving over de financiering van ouderenzorg in de Vlaamse sociale bescherming

Decreet Vlaamse sociale bescherming

Open dit decreet in de Vlaamse Codex

Dit decreet van 18 mei 2018 regelt de organisatie van de Vlaamse sociale bescherming. Het decreet breidt de bestaande pijlers van de Vlaamse sociale bescherming uit met een aantal nieuwe pijlers, waaronder de residentiële ouderenzorg.

Uitvoeringsbesluiten

Besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 over de uitvoering van het decreet Vlaamse sociale bescherming

Open dit besluit in de Vlaamse Codex

Dit is het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming

Dit besluit legt ook een aantal voorwaarden voor de facturatie op aan de ouderenzorgvoorzieningen als erkenningsvoorwaarde.

 • Gespreide uitrol

Besluit van de Vlaamse Regering over de gespreide uitrol voor woonzorgcentra, centra voor kortverblijf en dagverzorgingscentra

Open dit besluit in de Vlaamse Codex

Dit besluit wijzigt het uitvoeringsbesluit wegens de gespreide uitrol van het digitale zorg- en facturatieproces in de ouderenvoorzieningen. Voluit is het het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, wat betreft de gespreide uitrol voor woonzorgcentra, centra voor kortverblijf en dagverzorgingscentra.

 • Tegemoetkoming voor zorg

Ministrieel besluit over de tegemoetkoming voor zorg in een woonzorgcentrum, centrum voor kortverblijf of dagverzorgingscentrum

Open dit besluit in de Vlaamse Codex

Dit ministerieel besluit betreffende de uitvoering van de Vlaamse sociale bescherming bepaalt

 • de richtlijnen over hoe de afhankelijkheidsscores moeten worden vastgesteld,
 • welke gegevens de aanmelding aan de zorgkas van een gebruiker moet bevatten,
 • de lijst van producten die komen in aanmerking voor financiering via de basistegemoetkoming voor zorg,
 • de vereisten omtrent de erkenning van de opleiding en permanente vorming voor hoofdverpleegkundigen, hoofdparamedici en verpleegkundig coördinatoren,
 • de vereisten inzake de opleiding referentiepersoon dementie,
 • praktische bepalingen met betrekking tot het toekennen van de tegemoetkoming in de reiskosten voor de persoon die gebruik maakt van een dagverzorgingscentrum,
 • de inwerkingtreding van beslissingen van de Zorgkassencommissie,
 • bepaalde modaliteiten inzake de facturatie van de basistegemoetkoming zorg, waaronder de prestatiecodes.

Sociale akkoorden

Besluit van de Vlaamse Regering tot financiering van sommige sociale akkoorden in bepaalde gezondheidsinrichtingen en -diensten

Open dit besluit in de Vlaamse Codex

Dit is het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 tot financiering van sommige sociale akkoorden in bepaalde gezondheidsinrichtingen en – diensten.

 • Derde luik

Besluit van de Vlaamse Regering over de hervorming van het derde luik

Open dit besluit in de Vlaamse Codex

De financieringsmaatregel 'derde luik' regelt een financiering in uitvoering van sociale akkoorden in de zorgsector, voor de meerkost van zorgtrekkend personeel bovenop de financieringsnormen en voor ondersteunend personeel. De financiering bestaat uit een bedrag per VTE en een lineaire correctie wanneer het aantal tewerkgestelde VTE het plafond overschrijdt. Met dit besluit wordt het 'derde luik -bovennormpersoneel' aangepast in het perspectief van de persoonsvolgende financiering. Dit is het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming en van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 tot financiering van sommige sociale akkoorden in bepaalde gezondheidsinrichtingen en -diensten.

Woonzorgdecreet en uitvoeringsbesluiten

In dit decreet en uitvoeringsbesluiten worden bestaande en nieuwe vormen in de thuiszorg, de thuiszorgondersteunende en -aanvullende zorg en de residentiële ouderenzorg gecombineerd.