Referentiekader psychiatrische ziekenhuizen en psychiatrische diensten (A en K) van de algemene ziekenhuizen

In overleg met de sector, beroepsgroepen en ervaringsdeskundigen werd in 2019 een geactualiseerde module ‘vrijheidsbeperkende maatregelen’ voor het referentiekader, ontwikkeld.

Dit referentiekader beschrijft de verwachtingen waar de psychiatrische ziekenhuizen en de psychiatrische afdelingen (A en K-diensten) van de algemene ziekenhuizen aan moeten voldoen.