Rapporten en presentaties hervorming Eerstelijnszorg

In de afgelopen jaren werd heel wat materiaal gecreëerd ten behoeve van het delen en toegankelijk maken van informatie, presentatie van realisaties…. Al dit materiaal vindt u op onze archiefpagina.

Infosessies hervorming eerste lijn: 10 en 15 maart 2018 (node/9585)

Op zaterdag 10 en donderdag 15 maart 2018 organiseerde Zorg en Gezondheid 2 keer een infosessie in het Vlaams Parlement in Brussel. Op het programma? Een stand van zaken over het reorganisatieprogramma eerstelijnszorg en een voorstelling van 2 pilootprojecten én enkele andere zones met een interessante aanpak.

Voorbereiding conferentie

De onderstaande rapporten zijn reflecties van het werkveld en van academici ter voorbereiding van de conferentie 'reorganisatie van de eerstelijnszorg'. De beleidsvisie wordt aangekondigd op de conferentie op 16 februari 2017.