Rabiës (hondsdolheid)

Rabiës (hondsdolheid) is een ernstige infectieziekte die in nagenoeg 100% van de gevallen fataal is en veroorzaakt wordt door een virus uit de familie van de Rhabdoviridae. De meeste humane gevallen zijn veroorzaakt door hondenbeten (76%), gevolgd door beten van katten en vleermuizen. Het is belangrijk om deze ernstige ziekte vroegtijdig te melden, laboratoriumbevestiging is hiervoor niet noodzakelijk.

 • Verwekker: Rhabdoviridae, genus Lyssavirus
 • Incubatieperiode: 20 tot 60 dagen

Meldingsplicht

 • Rabiës is verplicht te melden aan Zorg en Gezondheid.
 • Waarom melden: Uitvoeren contactonderzoek met snel instellen van postexpositiebehandeling. Onderzoek naar mogelijk besmette dieren.

Richtlijnen

Criteria

Klinische criteria

 • acute encephalomyelitis

EN minstens 2 van de volgende criteria:

 • parese of paralyse, spasme van de slikspieren, hydrofobie, delirium, convulsies, paresthesieën rond de beet, angst

Epidemiologische criteria

Minstens één van de volgende:

 • transmissie van dier (met waarschijnlijke of bevestigde rabiës) naar mens, na beet of ander direct speekselcontact
 • blootstelling aan een gemeenschappelijke bron

Criteria voor laboratoriumconfirmatie

 • virusisolatie uit speeksel, cerebrospinaal vocht of weefsel van centraal zenuwstelsel

OF

 • detectie via PCR uit speeksel, cerebrospinaal vocht of weefsel van centraal zenuwstelsel

OF

 • detectie van virale antigenen via directe immunofluorescentie in weefsel van centraal zenuwstelsel

OF

 • identificatie van rabiësneutraliserende antistoffen in het serum of cerebrospinaal vocht bij een niet-gevaccineerde persoon, of een significante titerstijging bij een gevaccineerde persoon

Gevalsdefinitie

Mogelijk

patiënt met klinische criteria

Waarschijnlijk

patiënt met klinische criteria EN epidemiologische criteria

Bevestigd

patiënt met klinische criteria EN laboratoriumconfirmatie