Q-koorts

Q-koorts is een erg besmettelijke zoönose veroorzaakt door Coxiella burnetii. De ziekte kan asymptomatisch verlopen maar ook aanleiding geven tot een acute of een chronische vorm. De acute vorm uit zich vooral als een pneumonie en/of een subklinisch verlopende hepatitis. Chronische Q-koorts ontwikkelt zich bij 1-3% van de patiënten en uit zich vooral als een endocarditis.   

Runderen, schapen en geiten en in mindere mate ook honden en katten zijn de dierlijke reservoirs.

Q-koorts wordt via de lucht overgedragen waarbij pathogene agentia over een relatief grote afstand verspreid kunnen worden. In 2007, 2008 en 2009 waren er grote epidemieën van Q-koorts in Noord-Brabant in Nederland die aanleiding gaven tot preventieve maatregelen bij de geitenboerderijen. Tot nu toe waren de meldingen in Vlaanderen sporadisch. Chronische Q-koorts is niet meldingsplichtig, omdat het dan moeilijk is om nog een bron te identificeren.

  • Verwekker: Coxiella burnettii
  • Incubatieperiode: 2 à 3 tot 6 weken

Meldingsplicht

  • Q-koorts is verplicht te melden aan Zorg en Gezondheid.
  • Waarom melden: Detectie van dierlijke bronnen, die aanleiding kunnen geven tot een cluster.

Richtlijnen

Criteria

Epidemiologische criteria

Minstens één van de volgende:

  • transmissie van dier naar mens
  • blootstelling aan een gemeenschappelijke bron

Criteria voor laboratoriumconfirmatie

  • isolatie van C. burnetii in klinisch staal

OF

  • detectie van C. burnetii via PCR in klinisch staal

OF 

  • aantonen van een seroconversie of viervoudige stijging van de specifieke IgG-antistoftiter fase II (interval ≥2  weken) door indirecte immunofluorescentie of complementbindingsreactie

OF 

  • aantonen van specifieke IgM antistoffen fase II

Gevalsdefinitie

Waarschijnlijk

patiënt met klinisch compatibel beeld EN epidemiologische criteria

Bevestigd

patiënt met klinisch compatibel beeld EN laboratoriumconfirmatie