Psychiatrische ziekenhuizen

Zorg en Gezondheid erkent de psychiatrische ziekenhuizen in Vlaanderen en 1 psychiatrisch ziekenhuis in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een psychiatrisch ziekenhuis biedt behandeling en verzorging voor wie ernstige psychische problemen heeft. De ziekenhuizen beschikken daarvoor over gespecialiseerde afdelingen.

Multidisciplinaire teams

In een psychiatrisch ziekenhuis werken teams van dokters en hulpverleners met verschillende specialisaties. Een team bestaat gewoonlijk uit een psychiater, psycholoog, ergotherapeut, maatschappelijk werker, verpleegkundige, enz. Zo’n multidisciplinair team zoekt naar de meest geschikte therapie(ën) om de patiënt te helpen. Een nieuwe patiënt in een psychiatrisch ziekenhuis gaat eerst naar de opname- of observatieafdeling van het psychiatrische ziekenhuis. Daar onderzoeken de artsen aan welke stoornis de patiënt lijdt. Ze zoeken ook uit welke verdere behandeling nodig is.

Verschillende afdelingen en diensten

Bij de behandeling streven de hulpverleners ernaar het verblijf van de patiënt in het psychiatrische ziekenhuis zo kort mogelijk te houden. Voor sommige patiënten is een programma met dag- of nachtbehandelingen mogelijk: zij komen dan overdag of 's avonds naar het ziekenhuis voor therapie, en gaan daarna weer naar huis. Als zo’n ambulante behandeling niet de beste behandeling is, dan gaat de patiënt naar een gespecialiseerde afdeling. Zo bestaan er afdelingen voor de behandeling van depressie, middelen- en alcoholmisbruik, psychotische stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, psychische stoornissen bij ouderen…

Er is ook een verschil tussen gesloten en open afdelingen. Op gesloten afdelingen mogen patiënten de afdeling of het ziekenhuis niet verlaten. Op open afdelingen kan dat wel, mits een aantal afspraken. Logischerwijs gaan gedwongen opnames naar gesloten afdelingen.

Nabehandeling

Na verloop van tijd is een verblijf niet meer noodzakelijk. Er zijn verschillende mogelijkheden na verblijf in het ziekenhuis. Zo gaan sommige patiënten naar beschut wonen of naar een psychiatrisch verzorgingstehuis, andere mensen gaan naar huis en worden daar ondersteund door psychiatrische thuiszorg, door een eigen psychiater of door een centrum voor geestelijke gezondheidszorg. Vaak is het zo dat patiënten nog een nabehandeling kunnen volgen. Dat betekent dat zij overdag naar het ziekenhuis komen en een aangepast programma volgen en ’s avonds terug naar huis gaan.