Psychiatrische verzorgingstehuizen

In een psychiatrisch verzorgingstehuis verblijven en wonen volwassenen en ouderen met een ernstige, langdurige en psychiatrische problematiek. Het zijn mensen die:

 • om psychiatrische redenen elke dag nood hebben aan ondersteuning in hun dagelijkse activiteiten en dagbesteding, maar voor wie er niet permanent medische hulp beschikbaar moet zijn;
 • geen blijvende lichamelijke zorg nodig hebben;
 • nood hebben aan ondersteuning om hun inclusie en participatie in de maatschappij te bevorderen;
 • niet of nog niet in staat zijn om zelfstandig te wonen. Ze hebben nood hebben aan iemand die ze op korte tijd kunnen oproepen indien nodig. .

Een psychiatrisch verzorgingstehuis biedt voor deze mensen "residentiële herstelondersteunende zorg".

Die zorg heeft als doel de huidige vaardigheden van die mensen te behouden en hun zelfzorgvermogen en hun zelfregie te versterken. Dat houdt onder andere in om te leren omgaan met de gevolgen van de ziekte en de psychische kwetsbaarheid. De herstelondersteunende zorg ondersteunt en begeleidt de mensen bij het uitvoeren van zijn activiteiten en neemt die over als die persoon dat zelf niet meer kan. Het gaat over begeleiding en hulp bij:

 • zelfzorg zoals wassen, aankleden, koken, huishoudelijke taken, geldbeheer en administratie;
 • lichamelijke en psychische gezondheid;
 • dagbesteding en vrijetijd;
 • sociale contacten;
 • zingeving.

Erkenning en inspectie

Zorg en Gezondheid is bevoegd voor de erkenning (en verlenging van die erkenning) en de erkenningsvoorwaarden van de psychiatrische verzorgingstehuizen. Momenteel worden er geen nieuwe planningsvergunningen toegekend voor PVT's, en worden er dus ook geen nieuwe PVT's meer erkend.

Alle erkende psychiatrische verzorgingstehuizen worden regelmatig geïnspecteerd door Zorginspectie.

Psychiatrische verzorgingstehuizen kunnen de kwaliteit van hun zorg meten aan de hand van een aantal kwaliteitsindicatoren die werden ontwikkeld voor de geestelijke gezondheidszorg. Ze kunnen zelf kiezen welke indicatoren ze meten.

Financiering

De psychiatrische verzorgingstehuizen mogen een opnemingsprijs aanreken voor elke zorggebruiker die ze opnemen. Zorg en Gezondheid bepaalt hoeveel die opnemingsprijs bedraagt.

 • Een deel van die opnemingsprijs, betaalt de zorggebruiker zelf met een persoonlijke bijdrage.
 • Het grootste deel van de opname betaalt de zorggebruiker niet zelf. De psychiarische verzorgingstehuizen krijgen een tegemoetkoming voor de zorg. Die krijgen ze door dit deel van de opnemingsprijs te factureren aan het ziekenfonds van de zorggebruiker.
 • Daarnaast ontvangen de psychiarische verzorgingstehuizen een bijkomende forfaitaire tegemoetkoming, afhankelijk van tot welke categorie de rechthebbende behoort.

Van Zorg en Gezondheid ontvangen de psychiatrische verzorgingstehuizen ook een tegemoetkoming voor de eindeloopbaan voor hun personeel dat daarvoor in aanmerking komt.

Overnamedecreet

De initiatieven voor beschut wonen zijn sinds de zesde staatshervorming volledig de bevoegdheid geworden van de Vlaamse overheid. De overname van die bevoegdheid is geregeld in het overnamedecreet en het uitvoeringsbesluit daarvan.