Psittacose

Psittacose kan een ernstige infectie met een atypische pneumonie veroorzaken. De ziekte is een zoönose die voorkomt bij papegaaien, parkieten, duiven of kippen en met als verwekker Chlamydia psittaci. Vogelkwekers of –liefhebbers lopen een verhoogd risico.

  • Verwekker: Chlamydia psittaci
  • Incubatieperiode: 1 tot 4 weken

Meldingsplicht

  • Psittacose is verplicht te melden aan Zorg en Gezondheid.
  • Waarom melden: Contactopsporing en clusterdetectie bij een individueel geval met een gekende bron. Zo nodig kunnen vogels behandeld worden.

Richtlijnen

Criteria

Criteria voor laboratoriumconfirmatie

Waarschijnlijk labocriterium

  • éénmalig gestegen IgM tegen C. psittaci

OF

  • aantonen van C. psittaci uit respiratoire secreties via PCR

Laboratoriumconfirmatie

  • isolatie van C. psittaci uit respiratoire secreties of bloed

OF

  • significante titerstijging (ELISA, MIF of CBR)

Gevalsdefinitie

Waarschijnlijk

patiënt met passend klinisch beeld EN waarschijnlijke labocriteria

Bevestigd

patiënt met passend klinisch beeld EN laboratoriumconfirmatie