Facturatie-instructies: Pseudonomenclatuurcodes en voorzieningen die mogen factureren

Vlaanderen is met de zesde staatshervorming volledig bevoegd geworden voor revalidatieziekenhuizen en -centra, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven beschut wonen, multidisciplinaire begeleidingsequipes en rolstoel advies teams. Vanaf 1/1/2019, is er een overgangsperiode, geregeld in een overnamedecreet. Vlaanderen neemt de bevoegdheden en de bestaande financiering over van de federale overheid en zet die verder. De nadruk ligt daarbij op continuïteit.

Tijdens de overgangsfase zullen de ziekenfondsen belast blijven met de uitbetaling van de tegemoetkomingen voor deze voorzieningen. Voorzieningen factureren in die overgangsperiode hun prestaties dus aan de ziekenfondsen.

Pseudonomenclatuurcodes

Vanaf 01/01/2022 worden de revalidatiezielenhuizen geïntegreerd in de Vlaamse Sociale Bescherming. De instructies voor deze sector worden vanaf 01/01/2022 opgenomen in het cookbook VSB, gepubliceerd via deze link.                    Meer informatie over de financiering van zorg in de Vlaamse sociale bescherming kan u hier terugvinden.

Versies van 19 oktober 2021

Deze documenten beschrijven welke pseudonomenclatuurcodes u moet gebruiken, in welke gevallen u ze moet/mag gebruiken en wie ze mag gebruiken en wat de voorwaarden zijn. De afspraken in deze documenten zijn van toepassing voor zowel de verzekeringsinstellingen als voor de voorzieningen (revalidatieziekenhuizen en -centra, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven beschut wonen, multidisciplinaire begeleidingsequipes en rolstoel advies teams).

Enkel facturaties op basis van deze pseudonomenclatuurcodes en volgens deze bijhorende regels zullen we behandelen als facturaties ten laste van zorg en Gezondheid en zullen bijgevolg kunnen worden betaald met financiering van Zorg en Gezondheid.

Vlaamse elektronische facturatie instructies (VEFI)

Versies van 19 oktober 2021

Dit document beschrijft de pdf bestand211019_Vlaamse elektronische facturatie instructies 2019 - versie 05 (834 kB) en pdf bestand211019_Vlaamse elektronische facturatie instructies bijwerking 2019-05 (337 kB)voor Vlaamse voorzieningen die gebruik maken van het elektronisch systeem van aflevering van facturatiebestanden aan de verzekeringsinstellingen. Deze instructies zijn van toepassing voor al de prestaties die op rekening C van de Vlaamse overheid gefactureerd worden. Deze instructies zijn een aanvulling op de federale instructies van het Riziv (rekening A en B).

Of download de Word-versies: docx bestand211019_Vlaamse elektronische facturatie instructies 2019 - versie 05 (440 kB) en docx bestand211019_Vlaamse elektronische facturatie instructies bijwerking 2019-05 (144 kB).

Adressen voor opsturen van facturen

Om uw facturen te bezorgen aan de ziekenfondsen, stuurt u ze naar deze adressen:

xlsx bestandFacturatieadressen voor initiatieven voor beschut wonen en psychiatrische verzorginstehuizen (31 kB)

xlsx bestandFacturatieadressen voor revalidatievoorzieningen (60 kB)

Overzicht van voorzieningen die mogen factureren

xlsx bestandVoorzieningen gevat door het overnamedecreet (61 kB)

In deze lijst staan alle individuele voorzieningen die gevat zijn door het overnamedecreet en waarvoor Zorg en Gezondheid de bevoegdheid i.v.m financiering overneemt van het RIZIV. Ziekenfondsen kunnen enkel de facturen van deze voorzieningen betalen met financiering van Zorg en Gezondheid.

Prijzen in de tegemoetkoming van de reiskosten en persoonlijk aandeel vanaf 1 januari 2022

Ingevolge de overschrijding van de spilindex in september en december 2021 wordt de tegemoetkoming voor de reiskosten en persoonlijk aandeel vanaf 1 januari 2022 aangepast.

pdf bestandBrief - indexatie prijzen tegemoetkoming reiskosten en persoonlijk aandeel vanaf 1 januari 2022.pdf (316 kB)

Formulieren voor de aanvraag van tegemoetkomingen voor revalidatieverstrekkingen

Met deze aanvraagformulieren vraagt een revalidatievoorziening de tegemoetkomingen voor de revalidatieverstrekkingen aan. Ze doen die aanvraag bij het ziekenfonds van de zorggebruiker.

Vorige versies

Hier vindt u oudere versies van de facturatie-instructies (archief):