Programmatie van verenigingen van gebruikers en mantelzorgers

Verenigingen van gebruikers en mantelzorgers kunnen alleen erkend worden als er voldoende ruimte is in de programmatie. De programmatie van de verenigingen van gebruikers en mantelzorgers bestaat uit programmacijfers en evaluatiecriteria.

Programmacijfers

Het programmacijfer voor de verenigingen van gebruikers en mantelzorgers is vastgelegd op 6. Aangezien er op dit ogenblik 6 organisaties erkend zijn als vereniging van gebruikers en mantelzorgers, is de programmatie voor de verenigingen van gebruikers en mantelzorgers daarmee volledig ingevuld. We kunnen op dit ogenblik dus geen verenigingen erkennen.

Evaluatiecriteria

De minister van Welzijn legt de evaluatiecriteria vast die gebruikt moeten worden om na te gaan of een aanvraag voor een erkenning als vereniging van gebruikers en mantelzorgers past in de programmatie. Die criteria vindt u in het ministeriële besluit van 11 mei 1999 tot vaststelling van de evaluatiecriteria met betrekking tot de programmatie van de verenigingen van gebruikers en mantelzorgers. De voornaamste evaluatiecriteria zijn:

  • de invulling van de programmatie (de verhouding tussen enerzijds het aantal al erkende verenigingen, met inbegrip van de verenigingen waarvoor de ontvankelijke erkenningsaanvraag nog in behandeling is, en anderzijds het programmacijfer);
  • de mate waarin de initiatiefnemer al voor het indienen van zijn erkenningsaanvraag activiteiten ontplooit in alle Vlaamse provincies en in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest;
  • de datum waarop de initiatiefnemer een ontvankelijke aanvraag voor een erkenning als vereniging van gebruikers en mantelzorgers ingediend heeft.

 

Contact over thuiszorg