Programmatie van diensten voor logistieke hulp

Diensten voor logistieke hulp kunnen alleen erkend worden als er voldoende ruimte is in de programmatie. De programmatie voor de diensten voor logistieke hulp bepaalt dat er per gemeente maximaal 2 diensten voor logistieke hulp erkend kunnen worden.

Toekenning subsidiabele uren logistieke hulp

De Vlaamse Regering legt elk jaar het totale aantal uren logistieke hulp vast waarvoor subsidies gegeven kunnen worden (subsidiabele uren).

Toekenning personeel logistieke hulp

De minister bepaalt jaarlijks per dienst voor logistieke hulp het aantal VTE logistiek personeel en het aantal VTE doelgroepwerknemers (en tot en met 2015 ook het aantal VTE gesco-personeel in de verschillende functiecategorieën), die in aanmerking komen voor subsidiëring.

Contact over thuiszorg