Programmatie van diensten voor gastopvang

Diensten voor gastopvang kunnen alleen erkend worden als er voldoende ruimte is in de programmatie. De programmatie van de diensten voor gastopvang bestaat uit programmacijfers en evaluatiecriteria.

Programmacijfers

Het programmacijfer voor de diensten voor gastopvang is vastgelegd op 6.

Zorg en Gezondheid kan dus 6 diensten voor gastopvang erkennen, 5 verspreid over het Vlaamse Gewest, en 1 in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Evaluatiecriteria

De minister van Welzijn legt de evaluatiecriteria vast die gebruikt moeten worden om na te gaan of een aanvraag voor een erkenning als dienst voor gastopvang past in de programmatie. De voornaamste evaluatiecriteria zijn:

  • de invulling van de programmatie (de verhouding tussen enerzijds het aantal al erkende diensten, met inbegrip van de diensten waarvoor de ontvankelijke erkenningsaanvraag nog in behandeling is, en anderzijds het programmacijfer);
  • de mate waarin de initiatiefnemer al voor het indienen van zijn erkenningsaanvraag activiteiten ontplooit in alle Vlaamse provincies en in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest;
  • de datum waarop de initiatiefnemer een ontvankelijke aanvraag voor een erkenning als dienst voor gastopvang ingediend heeft.

U vindt ze terug in het ministeriële besluit van 3 november 2010 houdende de vastlegging van de evaluatiecriteria met betrekking tot de programmatie van de diensten voor gastopvang.

Contact over diensten voor gastopvang