Programma Gezondheidsconferentie Preventie 2016

Dag 1: 16 december

8u30 Onthaal met koffie
9u30 Verwelkoming
Dr. Marleen Finoulst, coördinator 'Gezondheid en Wetenschap'
9u45

De gezondheidsconferentie als mijlpaal in het traject naar het toekomstige preventiebeleid
Dhr. Kim Oostvogels, projectleider Möbius

10u45 Pauze
11u15 Health inequality & Health in All Policies: the Welsh experience
Irfon Rees, Deputy Director, Welsh Government
12u15 Lunch
13u15 Parallelle sessies 'settinggericht werken'
  • Lokale gemeenschap
  • Gezin
  • Werk

Tijdens deze sessies wordt per setting (leefomgeving) de gezondheidsdoelstelling en de preventiestrategieën uit de doeken gedaan. Een inleidende spreker schetst de bredere context van deze setting. Diverse sprekers schetsen vervolgens enkele relevante praktijkvoorbeelden. In elke sessie is er ruimte voor interactie. In dit tijdslot komen de settings lokale gemeenschap, gezin en bedrijven aan bod. U kunt deelnemen aan één van de drie settings.

14u45 Pauze
15u15 Parallelle sessies 'settinggericht werken'
  • Onderwijs
  • Vrije tijd
  • Burger

Tijdens deze sessies wordt per setting (leefomgeving) de gezondheidsdoelstelling en de preventiestrategieën uit de doeken gedaan. Een inleidende spreker schetst de bredere context van deze setting. Diverse sprekers schetsen vervolgens enkele relevante praktijkvoorbeelden. In elke sessie is er ruimte voor interactie. In dit tijdslot komen de settings Burger, Vrije tijd en onderwijs aan bod. U kunt deelnemen aan één van de drie settings.

16u45 Dubbelinterview met Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en Hilde Crevits, Vlaams minister van Onderwijs
17u30 Receptie

Dag 2: 17 december

8u30 Onthaal met koffie
9u30 Verwelkoming
Dr. Marleen Finoulst, coördinator 'Gezondheid en Wetenschap'
9u45

Paneldiscussie over gezondheidspromotie en ziektepreventie in de zorg- en welzijnssector

10u30 Hoe onderbouwde keuzes maken: gezondheidseconomische en andere criteria
Prof. Dr. Lieven Annemans, gezondheidseconoom VUB & UGent
11u15 Pauze
11u45 Gezond gedrag en onze hersenen
Prof. Dr. Erik Scherder, klinische neuropsychologie, Vrije Universiteit Nederland, ambassadeur 'Alles is gezondheid'
12u30

Gezondheidsdoelstellingen en preventiestrategieën: de focus van het nieuwe beleid

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
13u Netwerklunch