Privacy bij contactonderzoek

Contactopvolging gebeurt met het volste respect voor uw privacy. Alles wat u meedeelt is vertrouwelijk en wordt niet gebruikt om te controleren of u de coronamaatregelen wel naleeft.

  • De informatie die je geeft, gebruiken we alleen om het nodige advies te geven aan de personen met wie je de afgelopen 2 weken  contact hebt gehad. 
  • De persoon die jou opbelt of bezoekt, gaat vertrouwelijk om met je gegevens en respecteert je privacy. 
  • De informatie die je geeft, wordt niet gebruikt om te controleren of je de maatregelen van de overheid naleeft. De informatie wordt evenmin doorgegeven aan de politie, aan justitie  of aan andere controlediensten.
  • Alleen de bevoegde dienst voor contactopvolging krijgt toegang tot de lijst met contacten die je doorgeeft, nooit je werkgever, collega’s, familie, politie of andere overheidsdiensten.
  • De contactpersonen krijgen je naam ook niet te horen. Je blijft anoniem.
  • De enige uitzondering is als je in instelling bent geweest waar veel mensen verblijven, zoals een school of woonzorgcentrum. Dan bespreken we vertrouwelijk met de verantwoordelijke (arts) wat er moet gebeuren om daar een uitbraak te vermijden.

pdf bestandPrivacyverklaring contactopvolging bij COVID-19 (168 kB)

Er is in het Vlaams parlement unaniem een decreet goedgekeurd dat de rechtsbasis legt voor het contactopvolging door de externe partner. Dat geeft hen de bevoegdheid om de vragen te stellen aan de mensen en adviezen te geven over thuisisolatie, hygiëne etc. Ze hebben niet de bevoegdheid die adviezen te handhaven of te verplichten, dat blijft exclusief de bevoegdheid van de ambtenaren die daarvoor in het preventiedecreet zijn aangesteld.