Prestatiecodes voor ouderenzorgvoorzieningen

Een belangrijk gegeven dat op de factuur moet worden opgenomen, zijn de prestatiecodes. Deze prestatiecodes zijn het Vlaamse equivalent van de federale pseudonomenclatuurcodes. Aan de hand van deze prestatiecodes wordt bepaald wat door de Vlaamse sociale bescherming wordt vergoed.

Zorg en Gezondheid beheert de lijst met prestatiecodes. De lijst en de wijzigingen worden gepubliceerd in het het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse sociale bescherming.

Voor een overzicht van de prestatiecodes zie: pdf bestandConcordantietabel Vlaamse prestatiecodes - federale nomenclatuurcodes (154 kB)